Econnect - zpravodajství

Zprávy

Českou republikou opět zazní ženský hlas

6. 3. 2006 - PRAHA (Agentura Gaia / Econnect ) - Zpracovat společenskou vizi žen a jejich představu o společné budoucnosti: takový je cíl projektu "Quo vadis, femina? - vize žen o trvale udržitelném rozvoji", který zahájilo občanské sdružení Agentura GAIA. Co ženy chtějí a potřebují? Čím prospívají vedle svých rodin i nejširší společnosti? Projekt je určený všem ženám, které se nebojí vyjádřit své potřeby a názory.

Projekt navazuje na odkaz Mezinárodního dne žen, připomínaného osmého března, a na ženské hnutí, které v devatenáctém století pod heslem "chléb a růže" usilovalo o ekonomickou soběstačnost a společenské uznání žen - včetně volebního práva či neomezeného přístupu ke vzdělání a profesnímu uplatnění. Otázka, zda se dnešní ženy v době maximální svobody, profesních a ekonomických možností dokážou opět sjednotit a říci společnosti, co chtějí, bude předmětem kulatých stolů, mezinárodní konference a diskuse na internetových stránkách www.quovadisfemina.cz. Ty budou zprovozněny a zpřístupněny široké veřejnosti od 31. března.

"Bude společnost naslouchající ženám místo investic do stíhaček investovat do výchovy k míru a toleranci? Zvláště v souvislosti s nadcházejícími parlamentními volbami je důležité upozornit, že dárkyně života a jeho udržovatelky mají stále minimální prostor ve strategickém rozhodování, politice, veřejném živote a médiích. Situace v České republice vypovídá nejen o nepochopení ženské role ve společnosti, ale také o společnosti a jejích hodnotách obecně," vysvětluje autorka a vedoucí projektu Marie Haisová.

Projekt potrvá dva roky a jeho výsledkem bude vize českých žen o stavu naší společnosti a povědomí, že je třeba osobní i společenskou vizi mít. "Těším se na aktivní dialog se ženami, které vědí, co chtějí a umí to vyjádřit. Kdo nic nechce, nic nedostává a my chceme být aktivní součástí společnosti i lidských dějin, mít herstorii," vyzývá Marie Haisová.

Mezinárodní den žen, na který projekt odkazuje, se slavil v několika evropských zemích poprvé v roce 1911 v souvislosti s požadovaným právem žen na práci a na občanskou a politickou rovnost. 8. března 1914 ženy masově demonstrovaly proti zbrojení a chystané válce. V roce 2001 generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ zdůraznil stálý požadavek rovnoprávnosti a Rada bezpečnosti OSN zahájila debatu na téma ženy, mír a bezpečnost.


-red-

Grafická verze tohoto článku