Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

První infolist o chráněném druhu je hotov. Jaké budou následovat?

22.2.2021 - PRAHA (AOPK ČR ) - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) připravuje infolisty o evropsky významných druzích a stanovištích soustavy Natura 2000. Jsou určeny pracovníkům ochrany přírody, kteří je budou moci využívat a předávat při jednáních s vlastníky či nájemci pozemků pro přiblížení tzv. předmětu ochrany, který se na jejich pozemcích vyskytuje.

Infolisty obsahují fotografie, zásadní a zajímavá fakta a také hlavní zásady péče o daný druh nebo stanoviště, které přispívají k zajištění optimálních podmínek pro udržení nebo zlepšení současného stavu. Zmíněny jsou i fenomény a způsoby hospodaření ohrožující tyto vzácné druhy či stanoviště.

Jako první zpracovali pracovníci AOPK ČR infolist o chřástalovi polním, který patří mezi ohrožené ptačí druhy a je chráněn národní i evropskou legislativou. V tomto případě tak majitel či nájemce pozemku dostane do ruky materiál, ze kterého získá představu, jak chřástal vypadá, co ho ohrožuje a jak ho lze chránit. Seznámí se blíže s druhem, kterého kvůli jeho skrytému způsobu života pravděpodobně nikdy nezahlédne. Přesvědčte se sami v souboru s infolistem o chřástalovi polním (pdf): https://www.jednapriroda.cz/download/1854/

A protože jsou seznamy evropsky významných druhů a stanovišť dlouhé, hlasovali pracovníci regionálních pracovišť AOPK ČR pro tvorbu infolistů o druzích a stanovištích, které při spolupráci s vlastníky považují za nejpotřebnější.

Z ptáků dostal nejvíce hlasů právě chřástal polní, dále čáp černý, orel mořský, moták pochop a čejka chocholatá. Z evropsky významných druhů je největší zájem o infolisty o motýlech, jako jsou modrásci bahenní, očkovaný a černočárný, dále o kuňku obecnou, z brouků o lesáka rumělkového a páchníka hnědého, ze savců o bobra a vydru. Z evropsky významných stanovišť pracovníci vybrali Extenzivně sečené louky nížin až podhůří, Bezkolencové louky a Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích. Velký zájem byl také o různá lesní stanoviště.

Priority pro přípravu dalších infolistů máme na tento rok i roky příští stanovené. Po zpracování budou jednotlivé infolisty volně ke stažení na naší stránce Publikace a tiskoviny.


Grafická verze tohoto článku