Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Nový design a rozšíření Informačního systému statistiky a reportingu životního prostředí

19.1.2021 - Praha (CENIA, česká informační agentura životního prostředí ) - CENIA, česká informační agentura životního prostředí redesignovala a rozšířila nabídku Informačního systému statistiky a reportingu životního prostředí https://issar.cenia.cz/. Redesign byl proveden s cílem modernizovat a zejména uživatelsky zpříjemnit webové rozhraní k datům a informacím o životním prostředí. Uživatelé tak nyní snáze a cíleně vyhledají požadovaná data a indikátory z oblasti ŽP.

Zároveň došlo k rozšíření nabídky stávajících indikátorů o oblast indikátorové sady pro Státní politiku životního prostředí, která nabízí průřez jednotlivými aspekty environmentální problematiky, nebo o téměř kompletní sadu Indikátorů zranitelnosti ČR vůči změně klimatu, které zájemcům umožní zjistit, jaká jsou rizika, dopady i možnosti adaptace České republiky na změnu klimatu.

Vyhledávání informací o životním prostředí je opět o něco příjemnější. Web Informačního systému statistiky a reportingu ISSaR (https://issar.cenia.cz), který CENIA, česká informační agentura životního prostředí využívá k prezentaci indikátorů životního prostředí, prošel redesignem a zároveň i podstatným rozšířením obsahu. Od původního minimalistického pojetí webu se ISSaR posunul k modernější podobě, která má blíž k celkovému vizuálnímu stylu CENIA. Pro větší přehlednost zároveň vznikly nové rozcestníky, které návštěvníkům pomáhají s orientací v rozsáhlých indikátorových sadách, a jednotlivé složky životního prostředí dostaly vlastní dlaždice a barevné rozlišení, aby uživatele navedly co nejjednodušší cestou k hledanému obsahu.
Webové rozhraní se nyní, stejně jako v předchozí verzi, dělí na několik základních sekcí, které kopírují základní datové sady, jež CENIA zpracovává (Zpráva o životním prostředí v ČR, Zpráva o životním prostředí v krajích ČR, Indikátory zranitelnosti, Indikátory Státní politiky životního prostředí ČR). Na rozdíl od předchozí verze webu už ale ISSaR nenutí uživatele setrvávat v mantinelech daných jednotlivými sadami: všechny indikátory jsou totiž nově oštítkované, a čtenář si tak snadno může najít kompletní nabídku webu podle tématu, regionu nebo problematiky, která ho zajímá.
Během druhé poloviny roku 2020 přibyla na webu i celá řada nových témat. Takřka v kompletní podobě jsou nyní na webu zveřejněny Indikátory zranitelnosti ČR vůči změně klimatu, které zájemcům umožní zjistit, jaká jsou rizika, dopady i možnosti adaptace České republiky na změnu klimatu. Zcela nový obsah představují i indikátory Státní politiky životního prostředí ČR, které nabízejí průřez jednotlivými aspekty environmentální problematiky: od ohroženosti půdy erozí přes odpadovou problematiku až po emise škodlivých látek.
Miroslav Havránek, ředitel CENIA, říká: „CENIA jako datová agentura resortu Ministerstva životního prostředí představuje vstupní bránu k datům a informacím o životním prostředí v České republice pro širokou odbornou i laickou veřejnost a další zainteresované uživatele. Optimalizací našich informačních systémů, ke kterým patří také Informační systém statistiky a reportingu ISSaR, se snažíme o zpřístupnění zmíněných dat co největšímu počtu uživatelů, a to v uživatelsky příznivé formě. Představovaná aktualizace webového rozhraní ISSaRu je prozatímní řešení v celkové transformaci systému dat na naší agentuře, který v následujících třech letech plánujeme.“


Grafická verze tohoto článku