Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Přeshraniční spolupráce s Bavorskem dosahuje výborných výsledků i během krize

11.1.2021 - PRAHA (MMR ČR ) - Z celkové alokace ve výši 103,4 mil. EUR je 96 % přiřazeno konkrétním projektům a 50 % již dokonce proplaceno příjemcům dotace. V předstihu se podařilo splnit pravidlo n+3 i pro rok 2021. Česká republika tak ani v letošním roce nepřijde o žádné peníze.

„Rok 2020 byl pro programy přeshraniční spolupráce přelomový. Opatření proti šíření nemoci COVID-19 ztížila realizaci některých projektů. Partnerům z obou stran hranice proto bylo umožněno jejich prodloužení v odůvodněných případech až o šest měsíců. Došlo také k posunutí termínu zasedání Monitorovacího výboru, který rozhoduje o podpoře nově předložených projektů. I přes tyto skutečnosti česko-bavorský program dosahuje výborných výsledků,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Z projektů, které mohli turisté v roce 2020 využívat, lze zmínit určitě projekt „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“ a „Putování bez hranic srdcem Evropy“. V rámci prvního projektu vyznačily Plzeňský kraj a Jihočeská centrála cestovního ruchu v Českém lese a na Šumavě paralelní pěší Zlatou stezku k nejdelší a nejatraktivnější německé certifikované pěší trase vedoucí Hornofalckým lesem a dále po dvou alternativních trasách Bavorským lesem. Vznikl tak jedinečný uzavřený turistický okruh propojený dalšími přeshraničními trasami. Těm se věnoval také Mikroregion Šumava-západ společně s ILE Nationalpark Gemeinden e.V. Vybudována byla řada nových naučných a tematických stezek a stávající stezky byly přizpůsobeny pro nejmodernější technologie. Všechny jsou opatřeny QR kódy, díky kterým turisté získají zajímavé informace o historii a o vývoji regionu. Obec Modrava vhodně doplnila uvedený celek rozšířením svého informačního centra.

„Pevně věříme, že se v roce 2021 situace výrazně zlepší a návštěvníci česko-bavorského pohraničí tak budou moci využívat i projekty, které by měly být dokončeny v letošním roce,“ dodává náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád. Z nich stojí za zmínku „Brána do nitra Země“, „Odkaz podmaleb na skle“ či „Světelné znečištění, společné řešení“. Města Františkovy Lázně a Cheb se zaměřila na zpřístupnění a propojení geologických a montánních památek v pohraničí. U národní přírodní rezervace SOOS vzniklo nové návštěvnické centrum se zázemím a na sopce Komorní Hůrka byla zpřístupněna vstupní část štoly. V letošním roce by mělo být dokončeno návštěvnické centrum u nejstarší štoly v severním Bavorsku v Gleissinger Fels a všechny aktivity projektu propojeny tematickou stezkou vedoucí z Fichtelbergu přes Alexandesbad a Hohenberg do Františových Lázní, Soosu a přes Komorní Hůrku a Cheb zpět. V obcích Kvilda a Schönbrunn am Lusen – Hohenau byla pro změnu vybudována dvě muzea zaměřená na zachování a zhodnocení společného kulturního dědictví v podobě podmaleb na skle. V rámci posledního projektu budou v Environmentálním centru v Krsech probíhat informační a vzdělávací akce zaměřené na problematiku světelného znečištění.

Rovněž v letošním roce bude probíhat schvalování nových projektů. Termín odevzdání projektových žádostí pro nejbližší zasedání Monitorovacího výboru byl stanoven již na 19. ledna 2021. A souběžně bude ve spolupráci se zahraničními a regionálními partnery probíhat dokončování nového programu pro období 2021-2027 tak, aby mohl být schválen Evropskou komisí a poté vyhlášen.


Grafická verze tohoto článku