Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Středočeský Škvorec výrazně zvýší efektivitu nakládání s odpady

11.11.2020 - Praha (meneodpadu.cz ) - Městys Škvorec v okrese Praha-východ kraji kompletně proměňuje odpadové hospodářství. To bude výrazně efektivnější a přinese významné úspory – dojde zde ke zvýšení vytříděnosti odpadů.

Škvorec v rámci proměny odpadového hospodářství:

- spouští systém sběru tříděného odpadům od domu pro plast, papír a z části i pro bioodpady. Škvorec pořídil 400 kompostérů na bioodpad a 1400 nádob pro nově zavedený systém třídění odpadu dům od domu.
- ruší sběrná místa – a to v souvislosti se zavedením systému sběru dům od domu. Sběrná místa tak zůstanou pouze v několika málo částech, ve kterých nelze sbírat odpady dům od domu.
- snižuje frekvenci svozů – z týdne na čtrnáct dní. Je to možné právě díky optimalizaci spojené se zavedením systému svozu dům od domu.
- mění poplatek za odpady – místo paušálního poplatku to nyní bude platba za jednotlivou nádobu.

Jde to i bez dotací
Náklady na pořízení nádob zvládli v obci z vlastních zdrojů a obešli se tak bez dotací. Zastupitelé předpokládají, že se brzy po zavedení změn výrazně zvýší množství tříděného odpadu. „Od nového systému sběru tříděného odpadu dům od domu očekáváme finanční úsporu, a to především proto, že se sníží podíl nejdražší položky – tedy směsného odpadu,“ vysvětluje starostka obce Martina Vodičková a doplňuje: „díky zavedení tohoto systému také ze Škvorce zmizí poletující odpadky.“ Městysu Škvorec pomáhá při přeměně odpadového hospodářství – jako komplexní partner – společnost JRK.


Grafická verze tohoto článku