Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Pozvánka na BRUNCH a představení nového komunitního centra v Dobříši

14.9.2020 - DOBŘÍŠ (Brdy-Vltava o.p.s. ) - Pozvánka na BRUNCH a představení nového komunitního centra v Dobříši

SVĚT DOBRÝCH LIDÍ - komunitní centrum

Nové místo pro setkávání a společné sdílení, nejenom pro dobříšské, se pro Vás exluzivně otevře již 30. září 2020 v 10 hodin skvělým brunchem, který ve 13 hodin zakončíme zážitkovou ochutnávkou na naší nové adrese Pionýrů 892, Dobříš.

„Naším cílem je společně vytvořit místo s příjemnou atmosférou, kam se lidé budou rádi vracet.“, říká ředitelka Místní akční skupiny (MAS) Brdy-Vltava Markéta Dvořáková.
Koordinátorka nového komunitního centra Eva Lenhartová k tomu dodává: “Každý všední den nabídneme prostor pro smysluplné a plnohodnotné trávení času pro obyvatele všech věkových skupin. To povede ke zvýšení míry sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením.“
„V neposlední řadě chceme vdechnout zpět život krásnému místu s bohatou historií, kde se lidé v minulosti často potkávali a trávili spolu čas.“, shodují se obě výše jmenované.

Občerstvení pro Vás zajistí MAS Brdy – Vltava od Mlsná Dobříš.
Činnost MAS představí ředitelka Markéta Dvořáková.
Provedeme Vás našimi novými prostory komunitního centra.
A těšit se můžete na zážitkovou ochutnávku.

Svoji účast a počet účastníků prosím potvrďte nejpozději do 29. 9. 2020 do 10 hodin.

Program se může přizpůsobit dle aktuálních epidemiologických nařízení.

Kontakt pro média: Bc. Markéta Dvořáková, DiS., ředitelka MAS
733 327 934 | brdy-vltava@seznam.cz

Eva Lenhartová, DiS., koordinátorka komunitního centra
603 592 627 | lenhartova@brdy-vltava.cz

SVĚT DOBRÝCH LIDÍ - komunitní centrum vzniklo díky Operačnímu programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016105


Grafická verze tohoto článku