Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Evropští dobrovolníci oživí památkově chráněný zámeček v Pravicích

6.8.2020 - PRAVICE (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Jihomoravská vesnice Pravice bude hostit ve dnech 6. 8. - 12. 8. 2020 skupinu dobrovolníků, kteří přijeli svou prací podpořit renovaci tamního památkově chráněného panského dvora. Účastníci z různých koutů Evropy pomůžou v Pravicích již podruhé v rámci společného projektu INEX ̶ Sdružení dobrovolných aktivit, Pravického okrašlovacího spolku a ekologického zemědělského družstva Ochsen.

Hlavní náplní práce dobrovolníků bude oprava klasicistní budovy. Protože je objekt součástí velké ekofarmy, účastníci budou moci nahlédnout i do tajů farmaření. V rámci projektu vypomohou účastníci také při rekultivaci pravického hřbitova, seznámí se s komplikovanou historií česko-rakouského pohraničí a ve volném čase podniknou výlety po okolí. Dobrovolníci si budou sami vařit z místních surovin, které jim farmáři poskytnou, čímž sníží svoji uhlíkovou stopu. Stejný workcamp v Pravicích proběhl již loni. Dobrovolníci tentokrát přijedou z Čech, Polska, Francie a Německa. „Velmi se těším na samotnou práci, ale i na multikulturní výměnu a tematické debaty s ostatními účastníky,“ uvedla jedna z organizátorek.

Budova pravického majeru byla postavena v roce 1805 knížetem Mořicem z Lichtenštejna. Jedná se o areál bývalého klasicistního zámečku s hospodářským dvorem. Místní nezisková organizace Pravický okrašlovací spolek se v roce 2016 postupně chátrajícího objektu ujala s myšlenkou nejen jeho rekonstrukce, ale i s jeho budoucím využitím jako kulturního centra. S pomocí dobrovolníků se tak nastartovala záchrana celého komplexu.

Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od roku 1991. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobý mezinárodní dobrovolnický projekt), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno téměř 30 workcampů po celém území České republiky.

Fotografie k použití (snímky z pravického workcampu v roce 2019):
https://drive.google.com/drive/folders/1pAedb51jvms57jrmdKROK6HSLQofOnoE?usp=sharing


Grafická verze tohoto článku