Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Tvarožná Lhota i letos přivítá skupinu mezinárodních dobrovolníků

3.8.2020 - TVAROŽNÁ LHOTA (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Ve Tvarožné Lhotě se 3. 8. – 17. 8. 2020 sejde mezinárodní skupina dobrovolníků. Náplní jejich práce budou různé činnosti spojené s podporou regionálních tradic a místní komunity. Během čtrnácti dnů na dobrovolníky čeká nejen práce, ale i vzájemné poznávání kultur a výlety do přilehlého okolí. Projekt se koná ve spolupráci INEX-SDA a obce Tvarožné Lhoty.

Dobrovolníci budou pracovat ve Tvarožné a v Nové Lhotě, kde budou pomáhat místní komunitě s udržováním přírodního a kulturního dědictví regionu. Jednou z plánovaných činností je například sběr, sušení a míchání různých bylinných směsí k přípravě čaje. Účastníci se také zapojí do menších udržovacích prací okolo místního muzea a dalších veřejných prostranství obce.

Kromě práce čeká na dobrovolníky i řada volnočasových aktivit. Budou mít možnost prohlédnout si ovčí farmu, ochutnají tradiční potraviny a dozvědí se o historii i potenciálu regionu. Čekají je také společné večery u ohně s místními nebo výlety do okolních měst a za přírodními památkami kraje.

Přes nejistotu, která kolem konání mezinárodních dobrovolnických projektů panovala, se i letos do Tvarožné Lhoty chystají dobrovolníci z několika evropských zemí. Přijedou dobrovolníci z Francie, z Německa, i několik účastníků ze států mimo Evropu, kteří však dlouhodobě sídlí např. v Maďarsku. V rámci snahy umožnit účast na dobrovolnických projektech všem, kteří mají zájem se zapojit, projekt poskytuje podporu i účastníkům s omezenými možnostmi a specifickými potřebami. Podpora spočívá především v intenzivní komunikaci s vysílajícími organizacemi účastníků, přípravou vedoucích projektu a úpravou pracovní náplně ze strany místního partnera.

Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobý mezinárodní dobrovolnický projekt), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno téměř 30 workcampů po celém území České republiky.

Ilustrační fotografie k použití:
https://drive.google.com/drive/folders/1dyMQmeVl8Cvn2GroUA6je-VN4UyWT5Ks?usp=sharingGrafická verze tohoto článku