Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Dobrovolníci budou opravovat kulturní centrum ve Vysoké

27.7.2020 - VYSOKÁ (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - V období od 27. 7. do 3. 8. 2020 se v obci Vysoká v okrese Mělník bude konat dobrovolnický projekt, jehož cílem je oprava historického kulturního centra. Projekt je pořádán ve spolupráci spolku Farmstudio, kulturního centra ve Vysoké, a neziskové organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).

Hlavním cílem tohoto krátkodobého dobrovolnického projektu, tzv. workcampu, je přispět k postupné rekonstrukci komplexu kulturně-historického významu, který slouží jako lokální kulturní centrum. Bude se jednat jak o demoliční práce, tak i o práce stavební. Během projektu se budou například konzervovat historicky hodnotné dřevěné trámy, restaurovat okna a dveře. „Odměnou pro dobrovolníky bude ubytování na statku, strava a samozřejmě dobrý pocit za to, že se pomáhá dobré věci,“ shrnují Petr Vosátka a Lucie Kubičová, vedoucí workcampu. Vedle práce budou dobrovolníci moci ve volném čase objevovat krásy okolního prostředí jako je chráněná krajinná oblast Kokořínsko.

Oproti předcházejícím ročníkům bude mít letošní workcamp netradiční podobu. Obvykle se českých workcampů zúčastňují převážně zahraniční dobrovolníci. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň a většina zúčastněných dobrovolníků proto bude letos z České republiky.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

Ilustrační fotografie k použití:
https://drive.google.com/drive/folders/1dyMQmeVl8Cvn2GroUA6je-VN4UyWT5Ks?usp=sharing


Grafická verze tohoto článku