Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Skupina dobrovolníků bude pomáhat na ekologickém statku v Českých Kopistech

22.7.2020 - České Kopisty (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Svobodný statek na soutoku v Českých Kopistech bude ve dnech 23. 7. - 6. 8. 2020 hostit skupinu dobrovolníků, která bude pomáhat se zemědělskou prací na místním ekologickém statku. Akce se koná pod záštitou spolupráce nevládních organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a Svobodný statek na soutoku o. p. s., která je součástí komunitního hnutí Camphill.

Na dobrovolníky jako každý rok čeká zejména fyzická práce, která se bude odvíjet podle toho, kde zrovna bude potřeba přiložit ruce k dílu. Nejčastěji se bude jednat o sklizeň zeleniny a bylinek, které se dále rozvážejí nebo zpracovávají. Dále se dobrovolníci budou věnovat pletí, sázení, okopávání, sklízení, čištění, skladování, zalévání nebo drobným opravám na statku.

„Cílem tohoto workcampu je pomoc zemědělcům a členům komunity, zároveň účastníkům zprostředkovat zkušenost běžné komunikace s lidmi se speciálními potřebami,“ říká o myšlence workcampu Rozálie Hovořáková, vedoucí workcampu. Součástí dobrovolnického workcampu budou samozřejmě také volnočasové aktivity jako např. návštěva Terezínského památníku, koupání se v řece nebo grilování s komunitou. Dobrovolníci se budou moci též zúčastnit workshopu zaměřeného na eurytmii a intuitivní pedagogiku.

Svobodný statek na soutoku o.p.s. je součástí komunitního hnutí Camphill, neboli komunit, ve kterých probíhá soužití lidí bez omezení a lidí s postižením či speciálními potřebami. „Součástí Camphillu je provozování biologicko-dynamického zemědělství s vědomím jeho léčivého působení na krajinu i lidi v ní žijící. Tento koncept vychází z podnětů léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera.“ (www.svobodny-statek.cz) Komunita Camphillu v Českých Kopistech má několik málo členů, přibližně 20 stálých obyvatel a kolem deseti externích pracovníků. Dobrovolnické workcampy se zde provozují již několik let.

Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobý mezinárodní dobrovolnický projekt), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno téměř 30 workcampů po celém území České republiky.

Fotografie k použití (Workcamp v Českých Kopistech, 2019):
https://drive.google.com/drive/folders/1lFDMEWdCzo-bfdkYsfmdqp8l72dNkowa?usp=sharing


Grafická verze tohoto článku