Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Zaniklá osada Zastávka díky dobrovolníkům nabere nový dech

17.7.2020 - UHELNÁ (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Skupina dobrovolníků bude ve dnech 17. 7. až 25. 7. 2020 obnovovat zaniklou osadu Zastávka s cílem vytvořit eko-vesnici, jež se řídí tradičními metodami a přírodním životním stylem. Projekt proběhne ve spolupráci místní organizace Hnutí Brontosaurus Jeseníky a spolku INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, která koordinuje účast dobrovolníků. Projektu, tzv. workcampu, se zúčastní 14 dobrovolníků.

Hlavní náplní práce na workcampu bude kosení trávy a budování turistického přístřešku. Dalšími aktivitami bude hrabání a sušení sena nebo práce na zahrádce. Vedle náročné fyzické práce budou dobrovolníci též mít možnost se setkat s místní komunitou, nahlédnout do lidových tradic a získat tak představu o místním životě. Speciální části workcampu bude Folklórní kosení. „Jedná se o pracovní a kulturní festival, jehož cílem je upozornit na lidové tradice a potřebu ochrany přírody“ vysvětluje Dominika Mažgútová, vedoucí workcampu v Zastávce. „Setkání s obyvateli regionu považujeme za jeden z klíčových bodů projektu. Chceme poznat nové kultury a nahlédnout do problémů této oblasti,“ doplňuje Mažgútová. Ve volném času na dobrovolníky čekají výpravy do okolí a poznávání Rychlebských hor. Taktéž nebude chybět ani prostor pro odpočinek, společné aktivity, hry a poznávání se navzájem v rámci skupiny.

Obec Zastávka u Uhelné v Rychlebských horách byla naposledy obývaná před 70 lety. Obec je znevýhodněna velkou nadmořskou výškou (500 m. n. m.), odlehlostí od ostatních obcí a zvlněným terénem. Takže žádné následné pokusy o osídlení nedopadly úspěšně. Po odchodu posledních občanů zde zůstalo pouze několik starých ovocných stromů a z dob předcházejících dobrovolnických aktivit se zde nachází přírodní domek zvaný Hobitín. Ten poskytne přístřeší i právě pro letošní účastníky workcampu.

Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobý mezinárodní dobrovolnický projekt), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno 27 workcampů po celém území České republiky. Při příležitosti stého výročí workcampů jsme se rozhodli v rámci sítě Alliance of European Voluntary Service Organisations zapojit do výzvy 100Trees4Climate, jež si klade za cíl vysadit 100 stromů. Počas projektu i my vysadíme strom v Jeseníkách.

Ilustrační fotografie k použití:
https://drive.google.com/drive/folders/1dyMQmeVl8Cvn2GroUA6je-VN4UyWT5Ks?usp=sharing


Grafická verze tohoto článku