Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

V Kambodži se s českou pomocí daří snižovat novorozeneckou úmrtnost

10.2.2020 - PRAHA (Česká rozvojová agentura ) - Zatímco ještě v roce 1990 připadalo podle WHO na Kambodžu 116 úmrtí na 1000 narozených dětí, současný stav je až čtyřnásobně lepší. Zásluhu na tom má i projekt České rozvojové agentury, v rámci něhož byly letos v lednu předány Národní pediatrické nemocnici v Phnompenhu zdravotnické a neonatologické přístroje včetně inkubátorů. V této přední klinice, kde se specializují na zákroky, na něž kapacity regionálních nemocnic běžně nestačí, ošetří každoročně na 20 tisíc dětských pacientů.

I přes zmíněné výrazné zlepšení je Kambodža v novorozenecké úmrtnosti na podobné úrovni jako Indonésie nebo Filipíny a péče o matku a dítě zde z pohledu standardů WHO stále významně zaostává. Příčinou je nízká kvalita poskytovaných zdravotnických služeb ve státním i soukromém sektoru a nízká dostupnost této péče – zejména pro obyvatele ze vzdálenějších venkovských oblastí. Problémem je i nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu či zastaralé nebo nefunkční vybavení nemocnic. Projekt Rozvoj oddělení neonatologie v rámci Národní pediatrické nemocnice (NPN) proto přispívá ke zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb v oboru neonatologie prostřednictvím vzdělávání zdravotnického personálu a posílení technického vybavení.

„Projekt podpory neonatologického oddělení, který je realizován v koordinaci s kambodžským Ministerstvem zdravotnictví a v úzké spolupráci s NPN probíhá v několika fázích. Vedle dodávky vybavení se zapojí čeští specialisté na novorozeneckou péči ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří se podílejí na školení personálu nemocnice. A na odborné zaškolování myslí ještě další projekt, v němž Česko usiluje o vytvoření nového vysokoškolského oboru biomedicínského inženýrství. Cílem je pokrýt poptávku po specialistech schopných udržovat a opravovat zdravotnické přístroje. Tyto chybějící dovednosti zatím často bránily v plnohodnotném využívání nákladné zdravotnické techniky a její stabilní údržby včetně drobných oprav,“ přibližuje projekt Štěpán Vojnár z Velvyslanectví ČR v Phnompenhu.

Slavnostní předání zdravotnických přístrojů proběhlo za přítomnosti kambodžského ministra zdravotnictví Mam Bunhenga a chargé d’affaires a.i. Vlastimila Tesaře v polovině ledna letošního roku. Celkem se jednalo o 31 zdravotnických přístrojů, zahrnující fototerapeutické lampy, monitory životních funkcí, pulzní oxymetry, výhřevná lůžka, bilirubinometr, chladící zařízení pro hypotermickou léčbu, analyzátor krevních plynů, ventilátory pro mechanickou ventilaci novorozenců a neonatologické inkubátory v celkové hodnotě 7 900 000 Kč. „Novorozenecké inkubátory, výhřevná lůžka a fototerapeutické lampy jsou od českobudějovické firmy TSE. O možnostech spolupráce jednali zástupci TSE s vedením nemocnice poprvé v loňském březnu. Její specialisté pak následně měli možnost seznámit se s těmito přístroji v českých zdravotnických zařízeních. Vlastní dodávku a instalaci včetně uživatelského zaškolení zajistila další česká firma Medsol,“ říká Lucie Chudá z Velvyslanectví ČR v Phnompenhu.

Šance pro další české firmy se zdravotnickým zařízením

Přístroje umožní kambodžským odborníkům poskytovat profesionální a všestrannou péči o novorozence, kteří jsou do národní nemocnice převáženi v případě zjištění zdravotních komplikací přesahující možnosti provinčních zdravotnických zařízení. Přístroje dodané Českou republikou tak přispějí záchraně zdraví i životů novorozenců z celé země.

Ministr zdravotnictví Mam Bunhenga během slavnostního předání zdůraznil, že Kambodžské království vysoce oceňuje rozvojovou asistenci, poskytovanou Českou republikou na podporu veřejného zdravotního systému. Převzaté přístroje podle něho bezesporu zvýší kvalitu péče NPN a mohou podle jeho názoru napomoci deklarovanému cíli kambodžské vlády snížit úmrtnost novorozenců na polovinu. Vyzdvihl rovněž úlohu NPN při šíření zkušeností s preventivními a léčebnými postupy se zdravotnickými zařízeními v celé zemi.

„Ačkoliv tříletý rozvojový projekt s Národní pediatrickou nemocnicí má být ukončen v letošním roce, může zde být potenciál k prohloubení spolupráce v neonatologii a perinatologii. Pro české firmy zajímající se o dodávky zdravotnické techniky do Kambodže je nejvhodnější cestou navázání kontaktů s místním soukromým sektorem, který dominuje zdravotnickému systému pokrytím i důvěrou pacientů. Spolupráce se soukromými poskytovateli a distributory by tedy měla být hlavním cílem jejich zájmu. Kromě toho se nabízejí určité možnosti v zahraniční rozvojové spolupráci. Zde lze doporučit již poměrně známý Program B2B České rozvojové agentury,“ doplňuje Štěpán Vojnár

Tento projekt je již devátým zdravotnickým projektem zaměřeným na zlepšení péče o matku a dítě financovaným ČR. Od roku 2010 tak v rámci rozvojové pomoci Kambodži dosud ČR přispěla částkou 74,3 mil. Kč a pomohla tak k celkovému zlepšení zdravotní péče o matky a malé děti v zemi.


Grafická verze tohoto článku