Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Hlásnice opět přivítá dobrovolníky z celého světa

16.8.2019 - HLÁSNICE (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - V neděli 18. srpna dorazí do obce Hlásnice dobrovolníci ze zahraničí i Čech. Bude to již třetí rok, kdy bude mezinárodní skupina po 14 dnů věnovat svůj čas úpravě obce či jejího okolí i poznávání místního kraje a české kultury.

Ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací INEX-SDA se letos se už podruhé uskuteční v obci Hlásnice mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv. workcamp. V červnu přijela do obce skupina mladých lidí z Francie. Nyní přivítá Hlásnice, v čele se starostou Mariánem Margholdem, celkem 10 zahraničních dobrovolníků, kteří dorazí z Japonska, Španělska, Německa, Ruska, Belgie, Ázerbájdžánu a Slovenska, a 2 české dobrovolné vedoucí. Účastníci workcampu budou společně pracovat na úpravě obecních pozemků, přírodních stezek či zkrášlování Komunitního domu obce Hlásnice a přilehlého volnočasového areálu.

Chybět nebudou ani doprovodné aktivity, při nichž se dobrovolníci blíže seznámí s místním krajem. Obyvatelé Hlásnice i širší veřejnost budou mít příležitost poznat kultury cizích zemí díky mezinárodnímu večeru. Účastníci zde představí své domovské státy prostřednictvím krátkých prezentací či workshopů a tradičních jídel, která sami připraví. V sobotu 31. srpna se bude konat tradiční událost obce Hlásnice "Loučení se s prázdninami." Nepůjde však jen o loučení se s létem, ale i dobrovolníky, kterým následující den bude workcamp končit a účastníci projektu odjedou zpět do svých domovů.

Do Hlásnice se zahraniční dobrovolníci sjedou již třetí léto. Workcampy však nejsou jedinou událostí, kdy v minulosti obec přivítala hosty z cizích zemí. Prvními byli tři roky nazpět účastníci kampaně Fotbal pro rozvoj – projektu, který využívá fotbal jakožto symbol tolerance a porozumění a zvyšuje povědomí o využití sportu pro sociální práci. Nelze se tak divit, že Hlásnice získala v loňském roce ocenění Olomouckého kraje za otevřenost obce světu od komise soutěže Vesnice roku.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se zde věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

Autorka: Kamila Nováková

Ilustrační fotografie: (snímky z loňské realizace projektu): https://drive.google.com/drive/folders/10t3bq404HQE7Lk1fIdupPl8C93tuMe19?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E60OPkXoQYk7X9hamW8fBtCgKfIfpXpV?usp=sharing


Grafická verze tohoto článku