Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Dobrovolníci z celé Evropy budou pomáhat dětem s výukou angličtiny

16.7.2019 - KADAŇ (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Město Kadaň bude ve dnech 21. 7. – 4. 8. 2019 hostit skupinku dobrovolníků z celé Evropy. Pět dobrovolnic se zapojí do projektu INEX-Sdružení dobrovolných aktivit a místní neziskové organizace RADKA a společně se budou podílet na přípravě a organizaci letních táborů pro děti se zaměřením na komunikaci v anglickém jazyce.

Dobrovolníci budou pomáhat na dvou letních táborech. V prvním týdnu se budou podílet na realizaci příměstského tábora, kde připraví pro děti interaktivní a zábavné hodiny angličtiny. Ve druhém týdnu se dobrovolníci stanou součástí pobytového tábora, který je taktéž zaměřený na komunikaci v angličtině a poznávání jiných kultur a jejich zajímavostí. Pro dobrovolníky je připraven i pestrý volnočasový program. Město Kadaň se může pyšnit bohatou historií i památkami. ,,Dobrovolnici budou mít příležitost poznat i zajímavosti za hranicemi města Kadaň. Vydáme se do Karlových Varů nebo na hrad Loket,“ uvádí česká vedoucí workcampu Aneta Rambousková.

Workcamp již po šesté pořádá nezisková organizace RADKA z.s., která vznikla v roce 2003 a nyní realizuje své aktivity v 7 různých oblastech. Své činnosti směřuje do oblasti volného času, vzdělávání, sociálních služeb a dobrovolnictví, včetně mezinárodní spolupráce.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobé dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

FOTOGRAFIE Z MINULÉHO ROČNÍKU PROJEKTU:
https://drive.google.com/drive/folders/1nTYuEopQU5SucKiCDQZmF-N6ZATDdxJZ?usp=sharingGrafická verze tohoto článku