Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Zahraniční dobrovolníci opět okusí komunitní život Camphillů

10.7.2019 - ČESKÉ KOPISTY (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Ve dnech 14. 7. - 27. 7. 2019 se v Českých Kopistech uskuteční mezinárodní workcamp pro dobrovolníky. Ve spolupráci s neziskovou organizací INEX-SDA budou mít dobrovolníci možnost podílet se na chodu camphillského společenství, zejména prací na farmě, kterou spolek provozuje.

Dobrovolníci z Taiwanu, Turecka, Kanady, Mexika, Itálie, Jižní Koreje a Španělska budou ve všední dny pracovat 6 hodin denně na polích, kde budou zejména plít a sklízet zeleninu. Víkendy budou mít volné. Spolu s nimi se projektu účastní dva campleadři, také dobrovolníci, kteří budou (kromě práce na poli) zajišťovat hladký průběh celého projektu a komunikaci mezi dobrovolníky a partnerskou organizací. „Workcampy nabízejí jedinečnou možnost, jak skloubit poznání cizí země, setkání s vrstevníky z různých koutů světa a práci na smysluplném projektu. Jsou ideální příležitostí pro vzájemnou kulturní výměnu jak mezi dobrovolníky navzájem, tak s místními lidmi. Dobrovolníci si během workcampu zlepší své jazykové schopnosti, vyzkouší si práci v týmu a komunikaci s lidmi z odlišných zemí,“ říká Aneta Slavíčková z organizace INEX-SDA.

Partnerskou organizací je spolek Camphill na soutoku. Jedná se o společenství, které vytváří a poskytuje lidem se speciálními potřebami možnost učit se, pracovat a společně žít v přátelském a respektujícím prostředí s majoritní společností. Společenství nabízí službu Chráněného bydlení a provozuje Centrum denních služeb. Komunitní život camphillů je založen na křesťanských ideálech a učení filosofa Rudolfa Steinera. Nedílnou součástí je také organické a biodynamické zemědělství.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobé dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

Autor: Eliška Haumerová

Ilustrační fotografie (projekt Camphill v roce 2018):
https://drive.google.com/drive/folders/1M5VlCgrFKhm_iYHzRT6zJI13sRwXI1z5?usp=sharingGrafická verze tohoto článku