Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Mezinárodní dobrovolnické léto ve Štolmíři

3.7.2019 - ŠTOLMÍŘ (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Ve Štolmíři u Českého Brodu se letos poprvé pořádá letní mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, pro dobrovolníky z celého světa. Jedná se o společnou aktivitu neziskových organizací INEX-SDA a M´am´aloca o.p.s. Hlavní činností dobrovolníků je pomoc při obnově místní památky, kostela sv. Havla ve Štolmíři a přilehlého hřbitova

Od 21. 6. 2019 do 13. 7. 2019 se celkem 9 dobrovolníků z Mexika, Itálie, Turecka, Běloruska, Srbska a Jižní Koreje účastní krátkodobého mezinárodního dobrovolnického projektu, tzv. workcampu. Cílem a zaměřením tohoto workcampu je zapojení účastníků do komunitní činnosti M’am’alocy. Dobrovolníci během svého třítýdenního dobrovolnického pobytu mají možnost spolupracovat na přípravě místního festivalu Štokfest, který je pořádán při příležitosti 15 let existence M´am´alocy. Dále si vyzkouší práci animátora uměleckého příměstského tábora pro děti od 6 do 12 let. Jejich hlavní činností však je pomoc při obnově místní památky, kostela sv. Havla ve Štolmíři a přilehlého hřbitova, kde je potřeba očistit staré zanedbané náhrobky. Dobrovolníci uplatňují i svou fantazii a kreativitu při tvorbě tzv. stezky bosých nohou, která by měla vzniknout s jejich pomocí v přilehlém prostranství na návsi Štolmíře. Dobrovolníci se při akcích zapojují mezi místní obyvatele, poznávají komunitu a život v ČR a zároveň svým sdílením zkušeností, kulturou a tradicemi jsou přínosem pro místní komunitu.

M’am’aloca jako obecně prospěšná společnost podporuje rozvoj komunit, životní prostředí a mezigenerační solidaritu. Působí v regionu Českobrodsko, kde se aktivně podílí na rozvoji kulturních, historických a vzdělávacích aktivit. Ideou pořádání tohoto workcampu je realizace dobrovolnické činnosti pro naši společnost. Jedná se o první aktivitu tohoto druhu ve Štolmíři.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

Ilustrační fotografie:
https://drive.google.com/drive/folders/1p-eybc12-vUHVmOSVZe2tZmJBmcVaLZ-?usp=sharing


Grafická verze tohoto článku