Vitame Vas na domovske strance Nadace  Tolerance

[LOGO NADACE TOLERANCE]
phare.JPG (5397 bytes)

CESKY

ENGLISH

GRAFIKA

TEXT

GRAPHIC

ONLY  TEXT

        Nadace Tolerance se zameruje:

  • na prevenci jakekoliv  skupinove nesnasenlivosti, fanatismu, nacionalismu, antisemitismu a  xenofobie v Ceske republice
  • preventing any kind of group hostility,  fanaticism, nationalism, anti-Semitism and xenophobia in the Czech  republic
  • na podporu vzajemne  komunikace, poznavani a respektování odiisností mezi rozdílnymi  skupinami lidi.
  • promoting mutual communication,  understanding and tolerance among different social and ethnic  groups.

Hlavními principy cinnosti nadace jsou pritom prevence,  odbornost a nenasili.

The main principles of the  Foundation's activities areprevention, expertise and  non-violence.

Od 1.11.1997tuto stranku navstivilo:
Jakekoliv technicke pripominky k temto strankam adresujte prosim na praha@weblotos.cz