[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace z 22. dubna 1999


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Virtuální výstava o Plzni na internetu

U příležitosti Dne Země umístila Plzeňská ekologická nadace na svou internetovou stránku elektronickou formu úspěšné výstavy „Plzeň - zmizelá, ohrožená, zachráněná (1945-98)". Virtuální výstava, která je dostupná na adrese

http://www.ecn.cz/pen/zmizela

je výběrem ze souboru fotografií, které byly vystaveny v září 1998 v rámci 3. ročníku Plzeňských svátků rovnodennosti v Galerii DOMINIK. Výstavu připravila Plzeňská ekologická nadace jako součást svého programu „Přírodní a kulturní hodnoty Plzeňska" ve spolupráci s Památkovým ústavem v Plzni. Pro internetovou verzi byly vybrány více než dvě desítky fotografií doplněných stručnými popisky a úvodním slovem ing. Petra Domanického (Památkový ústav v Plzni).
Pamětníci naleznou na internetu např. fotografie zachycující kasárna Pětatřicátníků, Německé divadlo, Vídeňskou kavárnu, nemocnici v sadech 5. května, lázeňskou restauraci či barokní solnici. U některých míst je pro porovnání zachycen i stav z roku 1998.

Technické památky Plzeňska

Na letošní rok připravuje Plzeňská ekologická nadace spolu s odborníky Památkového ústavu v Plzni (ing. Petrem a Pavlem Domanickými) další výstavu pracovně nazvanou „Technické památky Plzeňska". Ta by opět měla představit objekty zmizelé (např. plzeňská nádraží, mosty, mlýn v Bukovci), ohrožené (některé z objektů v areálu ŠKODA Plzeň) a zachráněné (vodárenská věž a spilka Plzeňském Prazdroji, most v Dolanech, kolomazná pec, fotoalteliér ve Zvonu). Finační podporu na realizaci výstavy poskytla Nadace pro kulturní aktivity města, za což jí patří dík.
Další plány - i Vy můžete pomoci !

I u této výstavy připravuje PEN její elektronickou verzi, která by měla být umístěna na internetu. V přípravě je také brožura zahrnující výběr z obou uvedených výstav, která bude vydána v září u příležitosti 4. ročníku Plzeňských svátků rovnodennosti.
Kulturním a přírodním hodnotám Plzeňska se PEN hodlá věnovat systematicky i v budoucnu. Proto touto cestou prosíme všechny Plzeňany, kteří by byli ochotni nám poskytnout zajímavé fotografie pozoruhodných objektů či míst, aby nás kontaktovali na níže uvedené adrese.
Zároveň Plzeňská ekologická nadace hledá dárce z řad jednotlivců i sponzory z řad firem, kteří by podpořili projekty z programu „Přírodní a kulturní hodnoty Plzeňska". Případnou finanční podporu je možné zasílat na níže uvedenou adresu nebo na účet vedený u ČSOB v Plzni pod číslem:
80 10 - 0104 247 403 / 0300

Za Plzeňskou ekologickou nadaci Miroslav Šuta


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz


© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
22. dubna 1999