[Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Plzeňské ekologická nadace

Tisková zpráva ze dne 21.září 1999

Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen


Aleš Brotánek a ekologická architektura

Ve čtvrtek 23. září bude hostem Plzeňských svátků rovnodennosti akademický architekt Aleš Brotánek, který patří mezi průkopníky ekologické architektury v České republice. Mimojiné působí pan Brotánek jako lektor ve Škole obnovy venkova v severočeské Libčevsi. Podílel se na přípravě územního plánu Všechlap u Libčevsi, který počítá s vybudování celého komplexu ekologicky citlivých budov, tedy se zřízením jakési „ekovesničky".

Beseda spojená s promítáním diapozitivů proběhne 23. září v přednáškové sále Plzeňské ekologické nadace (Americká 29, II.patro) v rámci Plzeňských svátků rovnodennosti 1999 (PSR´99). Záštitu nad 4. ročníkem PSR ´99, které probíhají dnech 13. - 24. září, převzal ministr životního prostředí, RNDr. Miloš Kužvart. Organizátorem PSR´99 je Plzeňská ekologická nadace.

Aleš Brotánek: současná architektura se podílí na globálních ekologických problémech !

„Změny v životním prostředí a v atmosféře Země jsou na globální úrovni vyvolané především zneužíváním neobnovitelných zdrojů energie. Ty vznikaly na naší planetě v průběhu čtyř miliard let a téměř jsme je vyčerpali během jednoho století. Ale právě díky procesům vázání sluneční energie v chemických vazbách vznikl vzdušný obal zeměkoule umožňující život na Zemi. Při opačném procesu uvolňování této energie musí docházet i k destabilizaci ekosystémů, jejíchž jsme součástí. K těmto změnám přispívá i současná euroamerická architektura" tvrdí architekt Brotánek. Na otázku „Proč?" odpovídá: „Všechny nejoblíbenější stavební materiály jako ocel, sklo, beton, pálené cihly i plasty jsou energeticky vysoce náročné při výrobě. Ale i na energii vkládanou do dopravy a potřebnou k jejich likvidaci. Tím se stavby naší kulturní oblasti podílejí na destrukci zemského vzdušného obalu."

Ale Brotánek nezůstává u kritického konstatovaní, nýbrž hledá i vychodisko ze současné situace: „Naproti tomu materiály, které se po staletí používaly např. dřevo, nepálená hlína, sláma, rákosí atd. jsou na spotřebu energie nesrovnatelně méně náročné, a to i po skončení životnosti stavby. Přírodní materiály jsou zdravější i z hlediska vnitřního klimatu stavby. Nové možnosti jejich používání tak mohou přispět ke změně stávajícího neudržitelného životního stylu."

Stavění ze slámy

Při přečtení toho titulku asi většinu lidí otázky jako: Jakou životnost může mít stavba ze slámy? Nesežerou jí hlodavci? Nezplesniví? Není nebezpečná z požárních hledisek? Proč se vůbec takovým nesmyslem zabývat?

Akademický architekt Aleš Brotánek si myslí, že se nejen má smysl těmito otázkami zabývat, ale dokonce má konkrétní zkušenosti se stavěním ze slámy. A je ochoten se o tyto zkušenosti se zájemci i podělit, ostatně je lektorem na kursech stavění ze slámy, které organizuje Škola obnovy venkova v Libčevsi. Pan Brotánek se zabývá i využitím jiných tradičných stavebních materiálů v architektuře, podílel také na přípravě dalších zajímavých ekologických staveb a ve Všechlapech u Libčevsi i na připravě území pro výstavbu „ekovesničky", která čeká na své budoucí obyvatele.

Beseda s akademickým architektem Alešem Brotánkem doprovázená promítáním diapozitivů proběhne ve čtvrtek 23. září od 16.30 v přednáškovém sále Plzeňské ekologické nadace (Americká 29, II. patro). I Vy jste srdečně zváni !

Připravil Miroslav Šuta


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
21. září 1999