[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Společná tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace a Spolku přátel místních drah z 21. dubna 1999


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Na Den Země historickým vláčkem zdarma

Znečištění ovzduší a hluk způsobené automobilovou dopravou jsou dnes patrně nejvýznamnějším ekologickým problém Plzně a dalších velkých českých měst. Proto si zítřejší Den Země hodlá skupina plzeňských nevládních organizací připomenout sérií jízd po železničních tratích, které by se měly stát součástí Integrovaného dopravního systému (IDS). Urychlené zavedení IDS by bylo dle názoru organizátorů významným krokem ke zlepšení kvality životního prostředí ve městě a k zastavení lavinovitého nárůstu intenzity individuální automobilové dopravy.

S velkým zájmem veřejnosti se setkala obdobná akce, kterou, zorganizoval Spolek přátel místních drah (SPMD) v listopadu 1998 u příležitostí Mezinárodního dne bez aut. Tentokrát historický motorový vůz M 131.1386 pojede navíc s přípojným vozem, ve kterém bude umístěna výstavka o problematice vlivu dopravy na životní prostředí. Vláček pojede po tratích č. 190 (Plzeň- Starý Plzenec a zpět ), 180 (Plzeň-Nýřany a zpět) a 160 (Plzeň-Horní Bříza a zpět). Během akce budou jak ve vlaku, tak i na plzeňském hlavním nádraží, k dispozici informační materiály s tématikou dopravy a životního prostředí.

Akci organizuje Spolek přátel místních drah (SPMD) ve spolupráci s Plzeňskou ekologickou nadací, Lokálkou Group Rokycany a Dětmi Země - Plzeň. Svezení vláčkem bude bezplatné díky finační podpoře projektů SPMD Nadací VIA, Nadací rozvoje občanské společnosti, Nadací Partnerství a programem PHARE Evropské Unie.

„Zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky veřejné dopravy jsou dle našeho názoru alternativou k budování stále nových silničních průtahů městem. I v dopravě platí zákon nabídky a poptávky a ze zahraničních zkušeností víme, že nové kapacitní komunikace dopravní problémy nevyřešily, spíše naopak. Lepší nabídka silnic jen přilákala další a další automobily do ulic měst. Kvalitní služby veřejné dopravy jsou schopny přimět lidí k tomu, že svůj automobil v řadě případů zanechají v garáži a využijí ekologičtější způsob dopravy" komentoval poslání akce Vít Roušal ml., koordinátor projektů SPMD.

Co je to integrovaný dopravní systém (IDS) ?

Integrovaný dopravní systém (IDS) je soubor organizačních a technických opatření, který umožní cestujícím využívat velmi jednoduše (např. s jednou jednorázovou nebo předplatnou jízdenkou) více na sebe vhodně navazujících služeb (např. vlak + autobus, tramvaj + trolejbus + vlak atd.). IDS se neomezuje jen na vlastní město, ale měl by zahrnovat i blízké obce. Právě v tomto směru může významnou roli sehrát síť existujících železničních tratí. V Plzni by se po nezbytné rekonstrukci mohlo stávajících 6 železničních tratí stát páteří Plzeňského integrovaného dopravního systému.

Proč v Plzni není funkční IDS ?

Základním předpokladem funkčního IDS v Plzni je zavedení přestupného tarifu v městské hromadné dopravě (MHD). Tedy podobně jako např. v Praze by bylo možné po určitou dobu neomezeně cestovat po síti celé plzeňské MHD. Vít Roušal ml. komentoval problém takto: „Stále odklady zavedení IDS je zdůvodňováno vysokými náklady na změnu stávajícího systému (nákup hodin, nových znehodnocovacích strojků atd.). Přitom řádově větší investice tečou do budování gigantických předimenzovaných silnic, např. komunikace U trati. Je pro mě nepochopitelné", uvedl dále Roušal, „že údajně nejsou prostředky na zavedení IDS nebo budování cyklostezek, přitom se mimo jiné na trase připravovaného tzv. severojižního průtahu Plzní plánuje vykoupení a zboření celých bloků obytných domů."

Za Plzeňskou ekologickou nadaci Miroslav Šuta miroslav.suta@iol.cz
Za SPMD Daniel Švamberk spmd@atlas.cz

Kontakty:
Plzeňská ekologická nadace, Úslavská 29, 301 44 Plzeň, tel/fax: 019 -74 55 905, e-mail: pen@iol.cz
Spolek přátel místních drah, Koterovská 95, 307 03 Plzeň, tel.: 019-7822397, e-mail: spmd@atlas.cz


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz


© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
21. dubna 1999