[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace z 20. srpna 1999


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Aarhuská úmluva o právu na informace na internetu

Plzeňská ekologická nadace zřídila na Internetu stránku věnovanou tzv. Aarhuské konvenci. Zatím je zde umístěn kompletní text konvence v oficiálním českém překladu a analýza současného stavu implementace konvence v legislativě a praxi České republiky. Tato analýza byla zpracována nevládními organizacemi v rámci projektu „AARHUSKÁ KONVENCE: LEGISLATIVA A PRAXE V ČR" Regionálního environmentálního centra a Centra pro komunitní práci.

Analyzovány byly níže uvedené klíčové články konvence. Kromě konstatovaní případných nedostatků jsou součástí každé z částí také návrhy možnosti nápravy či doporučení kroků, které by měly vytvořit podmínky pro ratifikaci Aarhuské konvence Parlamentem ČR.

Stránka je k dispozici na adrese:

http://www.ecn.cz/pen/aarhus

Analýzy zpracované nevládními organizacemi ukazují, že bude třeba mnoho intenzivní práce k dosažení standardu, jež se ČR zavázala garantovat podepsáním konvence. Zajistit naplnění požadavků konvence nemůže samo Ministerstvo životního prostředí ČR. Naopak se jako naprosto nezbytné jeví překonání mezirezortních bariér.

S politováním je nutné konstatovat, že v příkrém rozporu s kroky směřujícími k ratifikaci konvence je iniciativa skupiny poslanců, jejíž cílem je okleštit možnosti veřejnosti v účasti na řízeních dotýkajících se životního prostředí, např. formou novely zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Připravil Miroslav Šuta


Důležité kontakty:


Příloha:

Co je to Aarhuská konvence?

Termín Aarhuská konvence se užívá pro „Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí", která byla spolu s řadou dalších dokumentů podepsána na 4. ministerské konferenci „Životní prostředí pro Evropu" v červnu 1998 v dánském Aarhusu. Tuto úmluvu iniciovala Evropská hospodářská komise OSN a jejím cílem je posílení demokracie v oblasti ŽP. Konvence je součástí dlouhodobého procesu „Životní prostředí pro Evropu", jehož počátek je spojen s historickou stejnojmennou konferencí, která z iniciativy prvního československého ministra ŽP proběhla v roce 1991 na zámku v Dobříši.

Praxe v České republice versus požadavky „Aarhusu"

Analýza naplnění požadavků Aarhuské konvence např. konstatovala:

Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz


© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
20. srpna 1999