[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace z 14. září 1999


Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

PSR´99: Ekovýchovné odpoledne pro děti a jejich rodiče

Na středu 15. září jsou připraveny zábavně-poučné ekohrátky pro děti a jejich rodiče. Akce byla zorganizována ve spolupráci se sekcí „Ekovýchova" sdružení Děti Země a proběhne na pěší zóně u Branky v rámci Plzeňských svátcích rovnodennosti 1999 (PSR´99). Záštitu nad 4. ročníkem PSR ´99, které probíhají dnech 13. - 24. září, převzal ministr životního prostředí, RNDr. Miloš Kužvart. Organizátorem PSR´99 je Plzeňská ekologická nadace.

Čichové safari ? Kouzelná krabička ? Chcete si sami zrecyklovat papír?

Na rozdíl od demonstrací, blokád a dalších kontroverzních aktivit je ekologické výchově v médiích věnována jen minimální pozornost. Také proto bohužel patrně většina obyvatel ani neví, že i v Plzni již několik let probíhají projekty ekologické výchovy na školách i ve volném čase děti. Abychom to změnili, rozhodli jsme se alespoň jednou za rok přenést ekologickou výchovu přímo do centra Plzně - před zraky rodičů a dalších zájemců nebo i náhodných kolemjdoucích.

O co konkrétně půjde? To Vám jen napovíme: Jaké dobrodružství skrývá „čichové safari"? Co na děti čeká v „kouzelné krabičce"? Víte, jak se recykluje papír? A chcete si to vyzkoušet „na vlastní ruce"? Přijďte i Vy na pěší zónu U Branky ve středu 15. záři od 15 hodin.

Akce byla připravena ve spolupráci se sekcí „Ekovýchova" sdružení Děti Země, v rámci projektu podpořeného grantem MŽP ČR.

Ekologická architektura: Pozor, změna termínu !

Po dohodě s akademickým architektem Alešem Brotánkem byl změněn termín besedy o ekologické architektuře z pátku na čtvrtek 23.září. Beseda s promítáním diapozitivů proběhne od 16.30 v přednáškovém sále Plzeňské ekologické nadace (Americká 29, II. patro).

Dá se stavět ze slámy? Víte, co je to „Škola obnovy venkova"? Chtěli byste se nastěhovat do „ekovesničky"? Víte, že ve Všechlapech u Libčevsi je připraveno území na výstavbu ekovesničky, která čeká na své budoucí obyvatele? O těchto a mnohých dalších otázkách je připraven diskutovat host letošních svátků rovnodennosti, akademický architekt Aleš Brotánek.

Zmizelá Plzeň na pohlednicích

U příležitosti PSR ´99 vydala Plzeňská ekologická nadace sérii čtyř černobílých pohlednic s historickými motivy. Pohlednice je možné si zakoupit na všech akcích PSR ´99 a prohlednout si je též na Internetu, prostřednictvím kterého je možné si je přímo objednat. Pohlednice zájemci najdou na adrese:

http://www.ecn.cz/pen/pohlednice

PSR ´99 na Internetu a na teletextu ČT 1

Stejně jako v loňském roce zřídila Plzeňská ekologická nadace speciální internetovou stránku věnovanou PSR ´99. Je na ní k dispozici kompletní program a její obsah bude průběžně aktualizován a doplňován. Zájemci stránku naleznou na adrese:

http://www.ecn.cz/pen/PSR99

Program PSR ´99 je k dispozici také na teletextu ČT 1 na stránce 584.

Připravil Miroslav Šuta


Mediálním partnerem Plzeňských svátků rovnodennosti 1999 je Český rozhlas Plzeň.

Český rozhlas - Plzeň


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz


© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
14. září 1999