[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace z 10. září 1999


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Plzeňské svátky rovnodennosti 1999

Plzeňská ekologická nadace již počtvrté organizuje Plzeňské svátky rovnodennosti, které letos proběhnou ve dnech 13. - 24. září. Záštitu nad 4. ročníkem Plzeňských svátků rovnodennosti převzal ministr životního prostředí, RNDr. Miloš Kužvart.

„Rovnodennost je pro nás symbolem rovnováhy mezi dnem a noci. Člověk při řešení palčivých ekologických problémů současnosti hledá rovnováhu mezi přírodou a sebou samým. Proto jsme si vybrali právě rovnodennost pro organizování akce, která se snaží k tomuto hledání rovnováhy přispět", říká Filip Malý (předseda správní rady PEN). „Aby lidé o své životní prostředí mohli pečovat, musí si ho vážit. Mají-li si ho vážit, musí znát hodnoty, které je obklopují. Proto svátky rovnodennosti usilují o přiblížení přírodních a kulturních hodnot Plzeňska jeho obyvatelům. Jde o dlouhodobý proces, kterému se nadace věnuje systematicky a bude tak činit i v dalších letech", uvedl F.Malý.

Připravil Miroslav Šuta

Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Plzeň.

Český rozhlas - Plzeň

Finanční podporu poskytla Nadace pro kulturní aktivity občanů města Plzně


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz


© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
10. září 1999