[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace
z 5. února 1999


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Vezmeme život do svých rukou ?

Vernisáží v mázhausu plzeňské radnice (nám. Republiky 1) bude v pondělí 8. února v 17 hodin zahájena výstava "Vezměme život do svých rukou". Výstavu pořádají v rámci akce "30 dnů pro neziskový sektor" Plzeňská ekologická nadace a Centrum neziskových organizací Plzeň. Výstava potrvá do 19. února zahrnuje představení 10 ekologických neziskových organizací a soubor barevných fotografií "ALPTRAUM AUTO" (Auto - noční můra) zapůjčenou německým Goethe Institutem.

Ekologické iniciativy se představují

Díky politickým změnám odstartovaným v listopadu 1989 se u nás začala obnovovat činnost mnoha kulturních, vzdělávacích či charitativních sdružení, spolků a nadací. Vznikla také řada nových organizací, které reagují na nové společenské problémy, jakým je například ničení životního prostředí. Ekologické iniciativy u nás vinou represí komunistického režimu nemají dlouhou tradici. Není proto divu, že nemalá část veřejnosti stále není informována o cílech a práci různých ekologických organizací.

Proto se Plzeňská ekologická nadace (PEN) a Centrum neziskových organizací Plzeň (CNOP) a rozhodly umožnit těmto organizacím představit sebe, své cíle a aktivity plzeňské veřejnosti. Této šance se chopilo 10 organizací. V mázhausu plzeňské radnice se Vám tedy představí: 1. základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Plzeň, Děti Země - Plzeň, Energetická sekce, Plzeň - město pro lidi, Plzeňská ekologická nadace, Sdružení pro ochranu vrchu Val, Sněm dětí ČR pro životní prostředí, Spolek přátel místních drah, Spolek pro ochranu zvířat v Plzni a ZO ČSOP Spálené Poříčí.

Auto - noční můra ?

U příležitosti 100. výročí vynálezu automobilu sestavil mnichovský Institut für Ökologie zajímavou fotografickou expozici "ALPTRAUM AUTO" (Auto - noční můra), která se setkala v Německu se značným ohlasem. Díky laskavosti pražské kanceláře Goethe Institutu měla možnost shlédnout tuto výstavu také Praha, Brno, České Budějovice a nyní Plzeň.

Jelikož se automobilismus stává hlavním zdrojem znečištění ovzduší a nejvýznamnějším ekologických problémem českým měst, může být pro nás pohled zpoza německé hranice zajímavý. I Plzeň stále více tíží negativní důsledky automobilismu, o čemž svědčí tisíce lidí vystavených nadlimitním koncentracím škodlivin v ovzduší a vysokým hladinám hluku1).

Rostoucí automobilizace přináší i v Plzni první významné konflikty. Příkladem může být např. mnohaletý boj o trasu dálničního obchvatu nebo bouřlivá diskuse o plánu na vybudování tzv. severo-jižního průtahu. Záleží na nás, zda začneme hledat efektivní řešení této nepříznivé situace. Nebo bude situace vyhrocena budováním dalších kapacitních silnic a parkovišť natolik, že se automobil stane "noční můrou" Plzně a dalších českých měst ?

Připravil Miroslav Šuta (Plzeňská ekologická nadace)

P.S. Plzeňská ekologická nadace připravila spolu s Českým a Slovenským dopravním klubem publikaci "Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví", kterou je možné si objednat na adrese:
Plzeňská ekologická nadace, Úslavská 29, 301 44 Plzeň, tel./fax: 019/74 55 905, e-mail: pen@iol.cz

Poznámka:
1) "Předpoklad zdravotních rizik z hlukové zátěže a imisní zátěže NO2 a benzenem z provozu dálnice D5 v úseku mezi Ejpovicemi a Sulkovem trasy SUK2 a variant stavby SU, SUK1, KU, KOU a nulové v roce 2020", Krajská hygienická stanice Plzeň, březen 1998


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
5. února 1999