Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Zdroje financí pro NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Zdroje financí pro NNO

Je velká řada oblastí, na které současná státní správa a samospráva, velmi jednoduše řečeno, “nestačí”. Naštěstí se v naší splečnosti nacházejí lidé, kteří pracují na projektech, které bohužel nemají u státních orgánů patřičnou prioritu a jsou jaksi opomíjeny.

Běžní lidé, kterým není lhostejné přehlížení společenských problémů se nevzdávají a pokud se nedovolají se svými problémy na státní orgány, sdružují se do občanských sdružení, což je rozhodující právní forma.

V mnoha případech se zajímavý projekt nemá možnost realizovat, protože skvělá a potřebná myšlenka ztroskotá na problémech spojených s hmotným zajištěním celého projektu.

Hovoříme-li o zdrojích zajišťujících práci neziskových organizací, musíme si nejdříve uvědomit, že se nejedná jen o peníze. Jde o sdílení práce členů nebo zaměstnanců neziskových organizací, velkého nasazení každého účastníka, spojování myšlenek a v neposlední řadě radosti a osobního tepla. Lidé, kteří toto spojují ve své práci nejen vytvářejí základ občanské společnosti, ale přímo se jí stávají.

Financování neziskové sféry

Státní dotace

V České republice udělují dotace ministerstva, obecní úřady a fondy ustavené státní správou nebo samosprávou. Velikosti a základní směřování toku financí jsou vymezeny zákonem o finančním rozpočtu ČR.

Nadace a fondy

Nadace a fondy sdružující český kapitál jsou povětšinou zaměřeny na podporu řešení konkrétních problémů, ať už je to v oblasti podpory sociálních a zdravotnických služeb, kultury, vzdělávání nebo rozvoje občanského života v městech či regionech. V zásadě můžeme říct, že nadace a nadační fondy českého původu poskytují granty cílené na velmi konkrétní problémy a poskytují granty střední a menší.

Zahraniční nadace podporují i rozvoj občanské společnosti a nástrojů života v demokracii obecněji a jsou schopny a ochotny se podílet se na rozsáhlejších (a to jak časově, tak i finančně) projektech, které nemají vždy přímý dopad na dění ve společnosti.

Zahraniční fondy a nadace v současnosti do značné míry suplují úlohu domácích zdrojů.

Grantové programy ambasád

Jednotlivé země vyhlašují programy podporující zejména rozvoj pluralitní občanské společnosti, případně vzdělávání, kulturní výměny apod. Udělení grantu bývá podmíněno účastí partnerské organizace z poskytující země a záměr projektu musí být v souladu se zájmy poskytovatele. Doba trvání grantu a jejich velikost jsou individuální, poskytovatel mívá chuť být jedním z více investorů.

Finanční prostředky získané vlastním přičiněním

Jsou to dary podnikatelů a jiné soukromé dary, výnosy z vlastní činnosti nevládních neziskových organizací a také členské příspěvky. Zároveň to jsou zdroje omezené pouze schopnostmi, popřípadě silou organizace. Za každou takto získanou korunou stojí především dobrý nápad a pečlivě a kvalitně vypracovaný projekt.

Závěr

Aby mohly nevládní neziskové organizace vykonávat svou činnost podle skutečných potřeb, je pro ně důležité udržení nezávislosti na jiných zájmových skupinách. K tomu kromě dalších faktorů (rovnoměrné složení správní a dozorčí rady apod.) přispívá i důsledná diverzifikace finančních zdrojů. Podmínky pro tuto nezávislost však určuje stát, dejme mu vědět co chceme a co potřebujeme.

Zatímco v období první republiky byly zákony ošetřující filantropii a činnosti s ní spojené na světové úrovni, místy až “hnidopišské”, jsou podmínky v současné době více než macešské. Chybějí právní úpravy, které by umožnily investovat větší množství peněz přímo do neziskového sektoru (a tím odlehčily i stále přebujelé státní správě), dovolily by lidem, kteří finanční zdroje skutečně potřebují, rozhodnout se co budou podporovat a zároveň by posunuly Českou republiku blíže jejím představám o začlenění do stabilního “civilizovaného” světa.

Své připomínky a náměty posílejte na fundraising@ecn.cz.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz