Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Literatura - anotace k publikacím 3 ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Eurolex Bohemia, s.r.o.
Balbínova 1, PO Box 61, 120 00 Praha 2
Tel.: 0602 – 643603, Fax: 02 – 9919302
e-mail: eurolex@mbox.vol.cz

Pavol Frič, Rochdi Goulli
Neziskový sektor v České republice

Získávání spolehlivých poznatků o neziskovém sektoru je naléhavou záležitostí z teoretického i praktického hlediska. Na to reagoval mezinárodní výzkumný projekt John Hopkins University, který se zaměřil na mapování základních parametrů a podmínek fungování neziskového sektoru. V této publikaci autoři zveřejňují unikátní závěry tohoto výzkumu v ČR. Text knihy je rozdělen do čtyř hlavních kapitol, kterým předchází vstupní shrnutí problematiky. První kapitola pojednává o základních vývojových etapách neziskových aktivit na dnešním území ČR, druhá se zabývá právními základy působení neziskových organizací u nás. Analýza aktuálního společensko politického prostředí fungování těchto subjektů je předmětem třetí části. V poslední je pak prezentováno jádro získaných statistických dat a ekonomická analýza toho sektoru v ČR.

Brožovaná, 204 stran, cena 215, - Kč – vychází v únoru 2001


Bojka Hamerníková
Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru

Problém rozvoje veřejného sektoru a otázky související s jeho rozsahem, strukturou, činností a mechanismem financování se dotýká širokého okruhu osob. Vyvolává diskuse v oblasti ekonomie, ale i politologie, správních věd apod. Publikace pojednává o významu a úloze těchto důležitých sektorů národního hospodářství, rozebírá jejich podstatu, funkce a činnosti, vytváří typologii a analyzuje mechanismus financování jejich institucí. Rozebírá vazby těchto institucí na veřejné rozpočty. Důraz, kladený na mechanismus a nástroje financování veřejného sektoru a na způsob veřejné podpory neziskového nestátního sektoru vychází z přesvědčení, že jde o klíčové problémy a zároveň, že je to hlavní způsob, jak zvyšovat jejich efektivnost. Práce hodnotí změny, ke kterým došlo po roce 1989 v oblasti tzv. veřejného (státního a municipálního) a tzv. neziskového nestátního (non-profit) sektoru. Absence představy o tom, k jakým změnám mělo dojít v této sféře v procesu ekonomické transformace, zapříčinily nepřehledný, místy dokonce chaotický průběh reformy ve veřejném sektoru a v jeho jednotlivých odvětvích – zdravotnictví, školství, kultuře apod. Kniha se zabývá klíčovými problémy činností a financování institucí a programů, včetně jejich vazeb na veřejnou rozpočtovou soustavu, z hlediska současného stavu v České republice, i v kontextu uvažovaného vstupu ČR do Evropské unie.

Publikace je doplněna velkým množstvím faktografických údajů ve formě tabulek a grafů.

Vázaná, 216 stran, cena 225 Kč


Květa Kubátová
Daňová teorie a politika

Kniha poskytuje čtenáři ucelený ekonomický obraz problematiky daní – od otázek daňové teorie k uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí.

Vázaná, 232 stran, cena 235 Kč


Časopis JUDIKATURA Ústavního soudu ČR 

Časopis aktuálně zveřejňuje nejzajímavější rozhodnutí Ústavního soudu ČR, odlišná stanoviska k jednoduchým rozhodnutím, přehled rozhodnutí doplněný stručnou charakteristikou případu, rejstříky ke každému ukončenému ročníku. Vychází vstříc potřebám právnické veřejnosti ale i odborníkům např. v oblasti daní, státní správy atd.

Vychází 6 × ročně, předplatné na rok 2001 je 615 Kč, cena jednoho čísla mimo předplatné je 140 Kč. Na vyžádání zašleme číslo na ukázku zdarma.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz