Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > odpis daru z daní ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Dobročinné dary lze odepsat z daní

(MF DNES – 7. prosince 1999, příloha peníze, str.IV)
Jiří Štický

Konec roku je obdobím, kdy jsou lidé v zajetí předvánočního shonu, bilancují uplynulých dvanáct měsíců a přemítají o tom, co šlo udělat lépe. Řada z nich si také vzpomene, že by mohl udělat něco pro své bližní – a dá nějaké peníze na dobročinné účely. Málokdo však ví, že se mu část této sumy vrátí. Může totiž dar odepsat z daní.

Věnování peněz na veřejně prospěšné účely je jedna z mála možností, která dovoluje snížit daňový základ i zaměstnancům. Postup je obdobný jako u podnikatelů – hodnota daru se odečítá od příjmu, z kterého se daň vyměřuje. Přitom platí: čím vyšší plat, tím vyšší je sazba daně z příjmu – letos 15 – 40 procent, ale zároveň tím větší je pak úspora. Zatímco člověk s nižším příjmem ušetří na dani z darované tisícikoruny sto padesát korun, bohatší dosáhnou úspory i více než dvojnásobné.

Pokud si chce zaměstnanec snížit tímto způsobem svůj daňový základ, musí se řídit pravidly danými zákonem.

Vedle různě zaměřených nadací a obecně prospěšných organizací může člověk obdarovat jakoukoliv tuzemskou firmu – právnickou osobu – nebo obec, důležité je dodržení dobročinného účelu. Značně je takto omezena možnost přispívat fyzickým osobám, kde jsou zákonem přesně uvedeny účely použití darovaných peněz. Darovat je možno cokoliv – peníze, potřebný přístroj nebo například stavební materiál.

Zásady týkající se poskytování darů:

Poskytnout dar, který se dá odepsat z daní, nelze komukoliv

Podle zákona to mohou být všechny tuzemské obce a právnické osoby, které ovšem musí peníze použít na stanovené účely. Patří mezi ně například kultura, vzdělání, školství, policie, požární ochrana, ochrana zvířat, ekologie, humanita či náboženské aktivity. Je možné obdarovat i fyzické osoby, zde jsou však finanční úředníci přísnější. Uznají pouze dar takovému člověku, který zároveň provozuje a z obdržených peněz financuje školské, případně zdravotnické zařízení či útulek pro opuštěná zvířata nebo ohrožené druhy.

Výše darů je omezena zákonem

Minimální hodnota všech darů dohromady za letošní rok musí dosáhnout hodnoty alespoň 2000 korun nebo přesáhnout hranici dvou procent ze základu daně. Na druhou stranu zaměstnance či drobný podnikatel nemusí zdanit nejvíce částku rovnající se deseti procentům jeho daňového základu. V jediném případě je hodnota daru pevně stanovená – dárce krve může své příjmy snížit o dva tisíce korun za jeden bezplatný odběr.

Odečet darů z daní nelze odložit

Dary je možné uvést v daňovém přiznání pouze v tom roce, ve kterém jsou poskytnuty. Finanční úřady také neuznají dar, který byl pouze přislíben – musí být do konce roku i předán.

Dary se uplatňují až na konci roku

Dary nemají v průběhu roku vliv na daňovou zálohu, kterou strhává firma zaměstnanci z výplaty – započítávají se jednorázově. Pracovník proto musí předložit svému poslednímu zaměstnavateli v letošním roce doklady o poskytnutých darech. Z nich by mělo být patrno, kdo je poskytl, kdo přijal, jaký je účel, na který bude dar použit, jeho výše, datum a podpisy. Pokud za pracovníka vyplňuje vyplňuje daňové prohlášení firma, je jí třeba doručit potvrzení o věnování daru nejpozději do 15. února následujícího roku. Firma pak zúčtuje zaplacené daňové zálohy a přeplatek na dani – pokud je vyšší než padesát korun – je povinna vrátit bez žádosti nejlépe při výplatě mzdy za březen. Případný nedoplatek na dani se nevymáhá.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz