Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

S podporou ČRA připravuje česká firma Vodní zdroje Ekomonitor v Egyptě mobilní technologie úpraven vod

29.11.2022
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Infrastruktura ve vodním sektoru egyptské provincie Abu Sir se v rámci zásobování pitnou vodou potýká s nedostatečnou kvalitou. Financování její obnovy je pro místní obyvatele značně problematické. Cílem projektu podpořeného Programem B2B České rozvojové agentury je zpracovat studii a posoudit stav vodního hospodářství v sektoru úpravy a zásobování pitnou vodou. Předmětem studie připravované firmou Vodní zdroje Ekomonitor je mimo jiné posoudit možnosti využití vodních zdrojů ve vybrané lokalitě, rozsah zásobování a úpravy vody či rozpoznání potřeb místního obyvatelstva.

Projektový záměr představuje inovace v oblasti zásobování pitnou vodou a následném hygienickém zabezpečení a studie proveditelnosti koresponduje s vodohospodářskou politikou provincie Abu Sir, jejíž prioritou je zlepšení dodávek vody a čištění odpadních vod. „Zároveň budou identifikováni další potenciální partneři pro komerční, případně vědeckou spolupráci. Efektivní řešení úpravy pitné vody je hlavním předpokladem pro růst životní úrovně místních obyvatel, zlepšení socio-ekonomických podmínek s pozitivním dopadem do ostatních sektorů jako je zdravotnictví, školství nebo zemědělství a nastartování ekonomického růstu místního tržního prostředí. Tento projekt bude mít jedinečné know-how pro řešení podobných problémů u podobných lokalit a zlepšení jejich současné situace v nakládání s vodami, tak i zlepšení jejich ekonomické soběstačnosti,“ říká projektový manažer firmy Vodní zdroje Ekomonitor Tomáš Kašpar.

Projekt bude navíc sloužit jako rozvojový materiál pro další rozhodovací a investiční postupy místní i regionální samosprávy, případně jako podklad k žádosti o další financování, ať již místní, národní nebo mezinárodní. Důležitým milníkem bude zejména sběr podkladů, dat a projednání současné situace s místní samosprávou.

Klíčový bude rozvoj základních sektorů a infrastruktury, včetně vodního a odpadového hospodářství. Projekt se tak primárně zaměří na cíl udržitelného rozvoje (SDG) 6 Pitná voda, kanalizace, pomůže ale naplnit i SDG 2 Konec hladu, s ohledem na zvýšení efektivity zemědělských aktivit souvisejících s dodávkami hygienicky nezávadné pitné vody.

Projekt by měl být nápomocný ke zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů pro pitné a užitkové účely. „Ve výsledku bychom měli podpořit místní komunitu, která je tvořena z velké části chudými vrstvami obyvatelstva, které nemají jiné možnosti ani příležitosti se efektivně bránit. Hlavním smyslem intervence v podobě nastavení udržitelného a efektivního nakládání s vodami, je nastavení modelového způsobu řešení aktuálně kritického stavu přístupu k pitné vodě. Vyřešení tohoto problému bude mít jednoznačně pozitivní dopad na zdraví a délku života místních obyvatel, na stav životního prostředí a rozvoj ekonomického a tržního potenciálu,“ dodává Tomáš Kašpar.

Veškeré následné geologické, vrtné, projekční a stavební práce budou provedeny místními firmami, což zvýší ekonomickou produkci lokálních firem. V návaznosti na dostatečné zdroje vody dojde k rozvoji další infrastruktury jako jsou právě mobilní úpravny pitné vody, čerpací stanice a rozvody vody.

Současná kvalita vody používaná pro pitné účely v této egyptské oblasti neodpovídá hygienickým standardům. Hygienické zabezpečení podzemní vody bude mít pozitivní dopad na cíle udržitelného rozvoje regionu, a navíc bude sloužit jako vzorový a nikoli drahý příklad efektivního managementu vodních zdrojů. Zlepšení kvality, kvantity a dostupnosti vodních zdrojů bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, ale i na ekonomické podmínky oblasti. Vytvoří pracovní místa, zatraktivní oblast, přiláká investory a v konečné fázi pomůže vybudovat pracovní místa i pro nejvíce ohrožené a znevýhodněné skupiny.

Klíčovým aspektem projektu je dopad na životní prostředí. Současná situace, kdy je nedostatek vodních zdrojů ovlivněn navíc obdobími sucha a vysycháním významného vodního toku Nilu vede k situaci, kdy vody je nedostatek a její kvalita je pod všemi mezinárodními standardy nejen pro pitné účely, ale i pro zemědělské účely. Efektivní využití současných nebo nových zdrojů vody bude nejen udržitelné, ale i šetrné k životnímu prostředí a díky vhodnému návrhu bude dodávaná hygienicky zabezpečená pitná voda splňovat principy ekologické udržitelností.

„Dle našich zkušeností je zvýšení udržitelnosti možné zajistit co nejjednodušší obsluhou a servisem realizovaného projektu za předpokladu dodržení odpovídajících ekologických norem EU. Technologicky složitá zařízení, například instalace reverzní osmózy, nemá velkou šanci na dlouhodobé provozování. Z tohoto důvodu je zapotřebí směřovat úsilí do co nejvíce efektivních řešení v rámci obsluhy, servisu a náročnosti provozu. V posledních měsících naše společnost vyprojektovala, dodala a naistalovala modelovou úpravnu vody, municipalitu Hazzah, část východní Ghúty v Sýrii, která je dimenzována na kapacitu 36 000 l/hod. Tato realizace nám významným způsobem napomohla k nastavení vhodného systému efektivního vodního hospodářství,“ přibližuje Tomáš Kašpar úspěšný projekt, který byl také podpořen Českou rozvojovou agenturou.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz