Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Čeští odborníci na odpadové hospodářství se podělili s bosenskými kolegy o cenné zkušenosti

6.9.2022
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Česká rozvojová agentura podporuje tříletý projekt realizovaný společností Člověk v tísni s názvem Zefektivnění systému nakládání s odpady v kantonu Sarajevo, jehož cílem je snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a osvětové kampaně. V rámci projektu se v květnu v Bosně a Hercegovině a v červenci v Česku uskutečnila řada školení a workshopů na celé spektrum různých témat, včetně mapování a vytváření databáze míst a počtu sběrných nádob na tříděný odpad.

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je míra recyklace v Bosně a Hercegovině nízká, počet nelegálních skládek je vysoký, nevyhovující městské skládky znečišťují životní prostředí v regionu a negativně ovlivňují lidské zdraví. Na základě zmíněného projektu podpořeného ČRA a realizovaného společností Člověk v tísni zahájila bosenská Kantonální společnost veřejných služeb „RAD“ přípravu nového strategického plánu, který integruje nejlepší zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství z EU a České republiky. V nadcházejících měsících bude i nadále pokračovat jeho podrobné přepracovávání.

Koncem května tak proběhlo v prostorách komunitní společnosti veřejných služeb „RAD“ školení pro zaměstnance v oblasti odpadového hospodářství, kde měli účastníci možnost vyměnit si zkušenosti s odborníky a společně vytvořit plán do budoucna. Školení realizovali experti ze společnosti Dekonta, která je partnerem projektu a má své týmy jak České republice, tak v Bosně a Hercegovině.

Školení se zaměřovalo na celé spektrum různých témat, včetně mapování a vytváření databáze míst a počtu sběrných nádob na tříděný odpad, metodiky průběžného sběru a vyhodnocování potřebných dat a vypracování SWOT analýzy pro tok odpadu. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se strukturou analytické části strategických dokumentů, metodikou sběru dat a praktický nácvik analýzy odpadových toků definovaných na předchozích setkáních (směsný komunální odpad, objemný odpad, separovaný sběr – papír, plast, sklo, kov, organický/biologicky rozložitelný odpad).

Zaměstnanci místní kantonální společnosti byli velmi rádi za příležitost setkat se s odborníky z Česka, díky které měli možnost získat přehled o nejlepších řešeních a postupech při zavádění a budování efektivních systémů dekontaminace. Do budoucna tak budou schopni uplatnit nové poznatky a přizpůsobit je místním podmínkám při zlepšování procesů a dalším rozvoji odpadového hospodářství v sarajevském kantonu.

Maida Čukojević, koordinátorka všech projektových aktivit, byla velmi vděčná za tuto příležitost pro zaměstnance, kteří se mohli poprvé napřímo setkat s odborníky na odpadové hospodářství. Zdůraznila, že taková spolupráce je nesmírně důležitá, protože školitelé z České republiky dříve prošli tím, čím nyní procházejí místní zaměstnanci CPUC „RAD“. Mají tak srovnatelné zkušenosti a mohou jim pomoci otevřít cestu k řešení problémů v regionu. „Navazující vzdělávání je důležité proto, aby se zaměstnanci naučili sami realizovat vlastní nápady. Aby také byli schopní po ukončení projektu pokračovat v předávání znalostí a zkušeností, a zajistili tak jeho udržitelnost,“ řekla Maida Čukojević.

Adnan Šaćirović, koordinátor distribuce zařízení, a Muzafer Zorlak, koordinátor kurzů, jsou přesvědčeni, že školení bylo přínosné především z hlediska prohloubení znalostí. „Experti z České republiky předávali své znalosti a zkušenosti a maximálně tak přispěli k realizaci odborného a kvalitního školení,“ uvedli. Také ředitelka společnosti Dekonta BH Maja Daul považuje podobná školení za nezbytné, jelikož kantonální společnost veřejných služeb „RAD“ čelí velmi reálným, ale řešitelným problémům, které lze s pomocí odborníků rozklíčovat. Už teď ví, že kurz předčil očekávání, a že zástupci CPUC již prokázali pozoruhodný pokrok a iniciativu. „Věřím, že by bylo skvělé zachovat interaktivní přístup i v budoucnu při navazujících školeních, stejně jako zapojit do procesu další zapojené strany a motivovat je k účasti na těchto typech vzdělávání,“ dodala Maja Daul.

Cílem projektu je podle jeho manažerky Fatimy Smajlović přispět ke zlepšení nakládání s odpady na lokální úrovni. „To bude probíhat prostřednictvím vylepšení infrastrukturní kapacity kantonální společnosti „RAD“– konkrétně pořízením vybavení pro výstavbu 275 zelených ostrůvků pro třídění odpadu (na papír, kov/plast a sklo), pořízení kompostérů pro 2000 domácností a výstavbou jednoho veřejného recyklačního dvora v kantonu. Nepostradatelnou součástí celého procesu inovace je vzdělávání klíčových pracovníků, které bude probíhat prostřednictvím přípravy série školení a workshopů na míru a organizací studijního pobytu v České republice. Bude zavedena také účinnější koordinace mezi jednotlivými institucemi – kantonem, liniovým ministerstvem, obcemi a podniky v sarajevském regionu, v rámci zvýšení povědomí o významu třídění a recyklaci odpadů,“ vysvětlila Fatima Smajlović.

V druhé polovině července pak bosenští zaměstnanci v oblasti odpadového hospodářství navštívili Českou republiku. V Brně, Zlíně, Ostravě, ale např. i v polském městě Bialsko Biala se zúčastnili celé řady školení a přednášek zaměřených na to, jak v jednotlivých městech funguje systém nakládání s odpady.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz