Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Šetřipřírodu.cz: výsledky pilotního programu sběru použitých tonerů na veřejných místech

22.7.2021
Praha [Asociace renovátorů tonerů, z.s.]
Autor: Pavel Hrdlička, tel: +420 777 991 995

Během první poloviny roku bylo svezeno 15 naplněných boxů. Z těchto 15 svezených boxů bylo pouze 5 kusů z velkých obcí typu městských částí Hlavního města Prahy, 10 boxů bylo naplněno v obcích s počtem obyvatel do 2 000. Ukazuje se tak, že v malých obcích je výrazně větší zájem o třídění tohoto typu odpadu. Například obyvatelé obce Bohušov, která má 413 obyvatel sběrný box naplnili zhruba za stejný čas, jako obyvatelé Městské části Praha 15, která má více než 27 000 obyvatel. Umisťování sběrných boxů se tak ukazuje jako smysluplné i do velmi malých obcí.

Originálních a dříve renovovaných tiskových kazet bylo ve sběrných boxech 37 %, zatímco jednorázových kompatibilních kazet původem převážně z Číny bylo v boxech odevzdáno 63 %.

Pilotním projektem sběru použitých tiskových kazet ve veřejně přístupných částech jednotlivých obecních úřadů bylo dosaženo úspory ve výši téměř 2 000 kg primárních přírodních zdrojů, 1 000 kg emisí skleníkových plynů a 150 kg odpadu.

K likvidaci bylo předáno 404 kusů kompatibilních tiskových kazet, které není možné žádným způsobem renovovat ani recyklovat. Díky projektu Šetřipřírodu.cz alespoň nekontaminovaly komunální odpad a byly spáleny.

Hlavním cílem projektu Šetřipřírodu.cz je snižování negativních dopadů z domácího tisku na běžných inkoustových a laserových tiskárnách sběrem použitých inkoustových a tonerových kazet. Projekt je určen pro provozovatele všech veřejně přístupných míst. Typicky se do projektu zapojují jednotlivé obce, které sběrnými boxy vybavují veřejně přístupné části obecních úřadu, jimi provozovaných pošt či se zapojují prostřednictvím svých sběrných dvorů. Asociace renovátorů tonerů na požádání zdarma vybaví veřejně přístupné místo sběrným boxem a zajistí svoz, třídění a zpracování sesbíraných tiskových kazet. Zapojit se je velmi jednoduché, stačí napsat na email: info@setriprirodu.cz. Veškeré informace o projektu jsou zde: https://www.setriprirodu.cz/.

Projekt je určen pouze a výhradně pro sběr použitých tiskových kazet od fyzických nepodnikajících osob. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (OSVČ) mají povinnost pod pokutou až 1 000 000 Kč likvidovat použité tiskové kazety prostřednictvím provozovatele zařízení určeného pro nakládání s elektroodpadem a obchodníků s povolením pro elektroodpad. Také potřebují archivovat doklad o správné likvidaci a ten smí vystavit pouze osoba k tomu oprávněná. Běžně se však děje, že v rámci snahy o prodej kompatibilních tonerových kazet jej vystaví osoba, které k tomu žádné oprávnění nemá. Takový doklad je zcela není platný a odpad v takovém případě nebyl zlikvidován v souladu se zákonem. Takový doklad se stává spíše důkazem toho, že tonerová kazeta byla zlikvidována v rozporu se zákonem o nakládání s odpady.

Doklad je oprávněna vystavit pouze a výhradně osoba s platným povolením pro provoz zařízení určeného pro nakládání s elektroodpadem nebo obchodník s platným povolením pro elektroodpad od příslušného krajského úřadu. Veškeré informace o možnostech likvidování použitých tonerových a inkoustových kazet v souladu se zákonem o odpadech jsou uvedeny zde: https://www.setriprirodu.cz/co-s-prazdnym-tonerem-inkoustem/likvidace-pouzitych-tonerovych-a-inkoustovych-kazet-pro-firmy-a-podnikajici-osoby-povinnosti-pri-likvidaci-pouzitych-tonerovych-a-inkoustovych-kazet/.

V rámci projektu Šetřipřírodu.cz je připraveno i řešení likvidace použitých tonerových a inkoustových kazet pro právnické a podnikající fyzické osoby. Kontaktní email pro získání dalších informací je info@setriprirodu.cz.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz