Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tisková zpráva projektu ENHANCE

7.10.2020
Praha [CENIA, česká informační agentura životního prostředí]
Autor: Jana Sajdoková, tel: 267 125 347

CENIA, česká informační agentura životního prostředí již čtvrtým rokem realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.

Finální prezentace výstupů projektu – Dissemination event 17. 9. 2020

Dle projektového plánu byly 17. 9. 2020 prezentovány výsledky projektu ENHANCE odborné veřejnosti. Z důvodů koronavirové krize proběhla prezentace pouze prostřednictvím on-line videokonference. Na akci vystoupili rovněž zástupci nejvyšších úrovní programu – programový ředitel Interreg Europe Erwin Siweris a také zástupce Evropské komise – ředitel sekce oběhového hospodářství a zeleného růstu Kestutis Sadauskas.

Itálie a Česká republika prezentovaly aktivity vedoucí k lepšímu využití EMAS při zelených veřejných zakázkách: ČR prezentovala nový metodický list, který uvádí detailní návod, jakým způsobem využít EMAS v zeleném zadávání veřejných zakázek prostřednictvím bodového systému. Tento list bude začleněn do široké skupiny Metodických listů – návodů pro zelené zadávání k nejčastějším typům nákupů pro veřejnou správu. Tyto metodické listy jsou volně ke stažení na webových stránkách Ministerstva životního prostředí zde. Další aktivitou prezentovanou jak Itálií, tak ČR, je edukační program, který bude vzdělávat pracovníky státní správy v oblasti životního prostředí a umožní jim uplatňovat environmentálních principy při veřejných zakázkách.

Rakouský partner prezentoval aktivitu vedoucí ke zjednodušení administrativy podniků s EMAS. Rakouské firmy se zavedeným EMAS jsou povinné předkládat v pravidelných intervalech jak environmentální prohlášení (EMAS), tak energetický audit. Cílem této aktivity byla integrace EMAS do zákona o energetické účinnosti tak, aby organizace s EMAS nemusely předkládat ve velké míře shodné informace ve dvou různých dokumentech. Na základě analýzy požadavků energetického auditu, dotazníkového šetření mezi držiteli EMAS, požadavků a návrhů na optimalizaci, byl připraven nový legislativní návrh, který čeká schvalovací proces.

Španělsko (Katalánsko) prostřednictvím Ministerstva pro území a udržitelnost navrhlo nový systém daňových úlev, konkrétně snížení daně pro organizace s EMAS (nikoli s ISO 14001), a to v různých sazbách. Nové snížení daně by mělo být schváleno ještě v roce 2020, podniky s EMAS mohou dosáhnout až na 75 % snížení těchto typů daní:

• daně související s povolovacími procesy v oblasti životního prostředí,
• daně za provádění kontrol na místě u podniků s činnostmi s vysokým potenciálním dopadem na životní prostředí (směrnice o průmyslových emisích),
• daně za žádosti o povolení emisí skleníkových plynů v rámci systému EU pro obchodování s emisemi.
Španělsko (Andalusie) dále vytvořilo návrh výzvy k udělení grantu na implementaci a/nebo údržbu EMAS mezi malými a středními podniky. Spuštění této výzvy však pozastavila pandemie koronaviru, proto plánované veřejné konzultace a finální spuštění programu bylo odloženo na příští rok.

Estonskému partnerovi se podařilo dohodnout snížení finančních záruk pro společnosti zabývající se nakládáním s odpady registrované v EMAS. Toto opatření se podařilo realizovat prostřednictvím novely zákona o odpadech, která nyní osvobodila společnosti registrované v EMAS od záruky nebo finanční záruky související s ukládáním odpadu. Opatření dalo velmi silný impuls k implementaci EMAS, zejména v odvětví souvisejícím s nakládání s odpady a s oběhovým hospodářstvím.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz