Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ekonomika - jeden z pilířů trvale udržitelného hospodaření

9.2.2020
PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]

V poslední době rezonuje celou evropskou společností poměrně významně otázka zemědělství ve vztahu k životnímu prostředí. Bohužel část veřejnosti často opomíná dát do celého kontextu i další aspekty, které stojí za udržitelným hospodařením a produkcí bezpečných potravin. Dalšími pilíři, kromě šetrného využívání přírodních zdrojů a zachování biodiverzity, jsou totiž ekonomika a společenská odpovědnost.

Pokud se mají farmáři starat o krajinu a prostředí, v němž všichni žijeme, a nasytit rostoucí populaci, základním předpokladem je to, že vůbec budou existovat a budou moci dalším generacím předat fungující a ekonomicky perspektivní hospodářství. Jen tak totiž mohou dostát i své společenské odpovědnosti a závazku - postarat se o výživu stále rostoucího počtu lidí, o udržení života na venkově a o výchovu nových budoucích sedláků, kteří budou v jejich odkazu pokračovat. Toto dohromady je tím funkčním klíčem ke skutečnému udržitelnému zemědělství, jedno bez druhého nemůže nikdy dlouhodobě fungovat.

I proto Asociace soukromého zemědělství ČR na podzim loňského roku rozhodla o založení zvláštní pracovní skupiny pro ekonomické záležitosti. Do ní se přihlásilo zatím kolem dvacítky zájemců o činnost a skupina již pracuje, přičemž jejím obecným úkolem je působit nejen v rámci naší organizace, ale rovněž spolupracovat s různými nevládními organizacemi, veřejnými institucemi či politickými subjekty a podílet se na výměně dat a informací (například s ÚZEI, ČSÚ, vysokými školami atd.).

Členové pracovní skupiny se budou starat o formulaci a prosazování věcných argumentů z oblasti zemědělství a ekonomiky do veřejného prostoru, o přípravu podkladů pro obhajobu požadavků ASZ ČR před úřady nebo mezi zákonodárci. Smyslem bude konkrétní pojmenování problémů, které soukromé zemědělce znepokojují a hledání návrhů možných řešení, a to v celém průřezu jejich podnikání, v neposlední řadě také obhajoba všech našich sedláků (bez ohledu na jejich velikost a výrobní zaměření), zaměří se i na obranu konvenčního způsobu hospodaření, který bývá v současnosti částí veřejnosti mnohdy plošně a nespravedlivě odsuzován.

Mezi její náplň práce bude patřit i řešení podnětů vzešlých od jednotlivých členů naší organizace, pořádání školení či výhledově i poskytování poradenství v ekonomických oblastech podnikání. Stále přitom platí, že tak jako v ostatních pracovních útvarech ASZ mohou i do této pracovní skupiny, v případě svého zájmu o aktivní účast, přistoupit kdykoli i další členové.

V současné době se pracovní skupina konkrétně zabývá detailní analýzou problematických bodů v návrhu nové Společné zemědělské politiky po roce 2020, jejímž výstupem budou návrhy konkrétních úprav u jednotlivých dotačních titulů a podmínek, které budou nejpříznivější pro model rodinných farem.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz