Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Program na snižování znečištění ovzduší: vláda přešlapuje na místě a neplní evropské cíle

16.12.2019
Praha [Zelený kruh]
Autor: Daniel Vondrouš

Aktualizaci Národního programu na snižování emisí ČR, kterou dnes schválila vláda, považují ekologické organizace Zeleného kruhu za promarněnou příležitost ke zlepšení životního prostředí. Program nereaguje na evropské trendy a nedává žádnou šanci na výraznější snížení emisí ani v dopravě, ani v oblasti energetiky. Plán především rezignoval na redukci spalování uhlí a legislativní podporu bezmotorové dopravy. Ministerstvo životního prostředí v něm navíc rezignovalo na dostatečný nárůst obnovitelných zdrojů, ten totiž Ministerstvo průmyslu a obchodu v Národním klimaticko-energetickém plánu ČR potlačuje. Výsledek skoro ročního procesu přípravy aktualizace je hodně znepokojivý. Návrh MŽP posílit rozvoj obnovitelných zdrojů energie na úkor spalování neprošel přes Ministerstvo průmyslu. MPO dokonce požadovalo vypustit celé opatření B12 „Zvýšení podílu výroby elektrické energie a tepla z nespalovacích zdrojů obnovitelné energie“. Ve výsledném znění schváleném vládou je opatření přejmenováno na „Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru veřejná energetika a výroba tepla“. „Opatření snížit spotřebu uhlí bylo nahrazeno opatřením na redukci hnědého uhlí a finanční podpora pro obnovitelné zdroje byla snížena z padesáti miliard na deset, “ upozornil ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš. „Ministerstvo průmyslu a obchodu se neustále brání zvednout cíl pro obnovitelné zdroje alespoň na konzervativních 23 procent na konečné spotřebě, které doporučuje Evropská komise. A výsledek pocítíme všichni - budeme dýchat víc škodlivin, než bychom museli,” říká Jiří Koželouh z Hnutí DUHA. Nesplněn zůstává úkol z roku 2016 (!) zdanit fosilní paliva, která se využívají mimo rámec emisních povolenek (opatření BA 3). Zvýšení energetické daně z uhlí, které by situaci řešilo a přineslo také ročně miliardu do státního rozpočtu či na pomoc lidem pro změnu vytápění, navrhuje opakovaně Hnutí DUHA, ale také například Svaz průmyslu a dopravy ČR. Absenci opatření kritizuje i nový nález NKÚ. Obdobně v sektoru dopravy nenabízí aktualizace žádná účinná reálná opatření. Zcela chybí podpora bezmotorové dopravy, kterou do plánu navrhoval zařadit spolek AutoMat. Konkrétně šlo o návrh na povinné zřizování bezpečné cyklistické infrastruktury v rámci dopravních staveb a úprav uličních profilů a úpravu pravidel silničního provozu zajišťujících vyšší ochranu cyklistů v provozu, především zavedení povinného bočního odstupu při předjíždění cyklisty, flexibilnější formulace pravidla přikazujícího cyklistům jízdu při pravém okraji vozovky s ohledem na jejich bezpečnost a zrušení povinnosti použít cyklistickou infrastrukturu bez ohledu na míru její funkčnosti. „Bez alternativ, které začnou fungovat v dohledném čase, se negativní dopady automobilové dopravy na naše zdraví snížit nepodaří,“ uvedl Vratislav Filler z AutoMatu. Do Plánu nebyly zapracovány ani další dílčí návrhy nevládních organizací. Stát nehodlá využít unikátní možnosti využít nové evropské limity pro ochranu zdraví před znečištěním z uhelných elektráren, které začnou platit od srpna 2021. Z limitů je totiž možné udělovat výjimky a Národní program snižování emisí ČR by mohl říct, jaké omezení výjimek stát nastaví, jenže nic takového neobsahuje. Nadále také bude chybět dostatečná podpora pro výměnu zdrojů tepla u domácností, které topí v kamnech uhlím či zákaz skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů od roku 2024.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz