Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Úřady mají potíže s povolováním D55 u Moravského Písku

18.12.2019
[Děti Země]

Děti Země podaly odvolání proti stavebnímu povolení i proti kácení dřevin. Ministerstvo dopravy i Městský úřad Staré Město podle zjištění Dětí Země povolují dálnici D5508 ze Starého Města do Moravského Písku v rozporu se zákonem. Ministerstvo dne 14. listopadu 2019 vydalo stavební povolení, aniž by mělo návrhy kompenzačních opatření za ničení biotopů vzácných druhů živočichů.

Městský úřad zase dne 3. prosince 2019 povolil vykácet 47 stromů a keře na ploše 95 m2, aniž by se zabýval připomínkami Dětí Země a aniž by uložil konkrétní náhradní výsadbu. Děti Země se proto proti oběma těmto rozhodnutím dne 16. prosince 2019 odvolaly.

„Přípravu a povolování úseku dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku pečlivě sledujeme více než dvanáct let, neboť dálnice má u Bzence v délce asi čtrnácti kilometrů protnout ptačí oblast. Zjistili jsme přitom, že Městský úřad Staré Město naše vyjádření ke kácení dřevin ignoroval a Ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení bez podkladu, který řeší náhrady za zničené biotopy zvláště chráněných druhů živočichů. Proti těmto nezákonnostem jsme proto logicky podali odvolání,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svém rozkladu proti vydání stavebního povolení pro dálnici D5508 délky 8,8 km upozorňují, že ve spisu chybějí důležité doklady o splnění tři podmínek rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28. ledna 2011, které se týkají předložení projektu kompenzačních opatření za zničení biotopů zvláště chráněných druhů živočichů.

Ministerstvo dopravy totiž tento projekt požaduje předložit až po vydání stavebního povolení, takže se s ním Děti Země nebudou moci seznámit a vyjádřit se k němu.

„Postup ministerstva s odložením projektu s konkrétními kompenzacemi za zničené biotopy je ovšem v rozporu s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2014, spis. zn. 10 A 349/2011, podle kterého měl být předložen ve stavebním řízení, neboť nebyl součástí územního řízení,“ vysvětluje Patrik.

V povolení Městského úřadu Staré Město vykácet 47 stromů a keře na ploše 95 m2 na místě budoucí přeložky Zlechovského potoka se Dětem Země nelíbí, že úřad ignoroval jejich připomínky ze dne 25. října 2019.

V nich Děti Země upozorňovaly, že dřeviny musejí být pečlivě vyhodnoceny, musí být stanovena jejich ekologická hodnota a také musí být uložena přiměřená náhradní výsadba. A to se nestalo.

„Navrhli jsme vysadit aspoň 129 stromů a aspoň 29 keřů, ale městský úřad žádnou konkrétní náhradní výsadbu neuložil a ani nám nesdělil, proč naše připomínky a návrhy zamítl. Odvolání jsme proto z opatrnosti poslali i na Krajský úřad Zlínského kraje, neboť k činnosti městského úřadu nemáme důvěru,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení kácení 43 stromů a keřů na ploše 95 m2 na části dálnice D5508


23.09.2019 = ŘSD ČR podává žádost o povolení kácení dřevin
15.10.2019 = MěÚ Staré Město oznamuje zahájení řízení
25.10.2019 = Děti Země posílají vyjádření
03.12.2019 = MěÚ Staré Město povoluje kácení dřevin
16.12.2019 = Děti Země posílají odvolání


II. Průběh stavebního řízení pro dálnici D5508 délky 8,8 km


18.12.2018 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
22.07.2019 = Ministerstvo dopravy veřejnou vyhláškou oznamuje zahájení řízení
09.09.2019 = Děti Země posílají námitky
12.09.2019 = ústní jednání v Moravském Písku
04.10.2019 = Ministerstvo dopravy sděluje, že lze do 01.11.2019 poslat vyjádření k novým podkladům
14.11.2019 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení se 47 podmínkami
16.12.2019 = Děti Země posílají rozkladDISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz