Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Proti Dětem Země byl učiněn nezákonný zásah, říká soud

8.7.2019
[Děti Země]

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prohrál soudní spor

Krajský soud v Hradci Králové svým rozsudkem ze dne 24. června 2019, č. j. 30 A 143/2018-35 potvrdil, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje prováděl proti Dětem Země několik měsíců nezákonný zásah.

Krajský úřad jim totiž v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a s jejich žádostí ze srpna 2018 odmítl přímo oznamovat, že byla zahájena správní řízení pro dopravní stavby s vlivem na přírodu a krajinu. Děti Země postup krajského úřadu vnímají jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

„Již více než deset let zasíláme na krajský úřad v Hradci Králové žádosti, aby nám byly zasílány informace o zahájení všech řízení, které se týkají dopravních staveb, ale krajský úřad se svévolně rozhodl, že je bude ignorovat, takže nám účelovým výkladem zákona zabránil se účastnit řady důležitých správních řízení,“ vysvětluje spor předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého se to mohlo stát i dalším spolkům.

Krajský úřad se totiž rozhodl, že Dětem Země a dalším spolkům žádné informace posílat nebude, neboť si je mají vyhledávat na úřední desce. Přitom jde o rozpor s účelem § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle kterého úřady musejí tyto informace posílat všem spolkům, které si o ně požádají, přímo. Výjimkou jsou jen ta řízení, u nichž je prokazatelně doloženo, že se ho účastní více než třicet účastníků, jak například uvádí § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu.

„Podle rozsudku máme také od krajského úřadu do 18. července 2019 obdržet informace o všech zahajovaných řízeních, která nám od 16. srpna do 30. listopadu 2018 nebyla zaslána, neboť krajský úřad porušování zákona sám ukončil, jakmile se dověděl, že jsme proti jeho nezákonnému zásahu podali dne 16. listopadu 2018 žalobu,“ upozorňuje dále Patrik na časové souvislosti případu.

Děti Země mají zatím jen potvrzeno, že jim bylo zatajeno řízení o zásahu dálnice D1108 Jaroměř – Trutnov do biotopů dvanácti cenných druhů organismů, které probíhalo od prosince 2017 do srpna 2018, a o zásahu dálnice D1109 Trutnov – státní hranice do biotopů třiceti cenných druhů organismů, které probíhalo od října 2017 do ledna 2018. Děti Země tak v rámci těchto dvou řízení nemohly vznést své návrhy a připomínky.

„Postup krajského úřadu vnímáme jako ukázku arogantního zneužití úřední moci. Navíc je bizarní, že i když nadřízené Ministerstvo životního prostředí v čele s Richardem Brabcem o této svévoli dávno ví, tak nám není známo, že by učinilo potrestání úředníků na krajském úřadě za porušení zákona a že by třeba metodickým pokynem sjednotilo výklad zákona, aby k utajování informací spolkům již nedocházelo,“ uzavírá Patrik, podle kterého Dětem Země nezbývá, než dálnici D11 připomínkovat dodatečně v navazujících řízeních.


* * * * * * * * * *


Průběh sporu Dětí Země s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje o ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb.


1) 17.01.2017 = Děti Země posílají na krajský úřad žádost o posílání informací, na kterou není žádná reakce

2) 16.08.2018 = Děti Země posílají na krajský úřad žádost o posílání informací

3) 15.10.2018 = krajský úřad sděluje Dětem Země, že jim žádné informace přímo posílat nebude

4) 16.11.2018 = Děti Země podávají žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové proti nezákonnému zásahu

5) 28.11.2018 = krajský úřad sděluje Dětem Země, že po seznámení se žalobou jim bude žádané informace posílat přímo dle jejich žádosti ze dne 16.08.2018

6) 24.06.2019 = krajský soud svým rozsudkem spis. zn. 30 A 143/2018 prohlašuje, že krajský úřad odmítnutím posílat žádané informace přímo Dětem Země učinil nezákonný zásah a současně mu přikazuje, aby jim do 15 dní zaslal všechny chybějící informace dle jejich žádosti ze dne 16.08.2018
DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz