Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země byly opomenutým účastníkem povolování D11

9.1.2019
[Děti Země]

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo nezákonný postup krajského úřadu

Děti Země v září 2018 zjistily, že krajský úřad v Hradci Králové, odbor životního prostředí jim v rozporu se zákonem a s jejich žádostí neoznámil zahájení dvou řízení o škodlivém zásahu dálnice D11 z Jaroměře ke státní hranici do cenných biotopů desítek zvláště chráněných druhů organismů, takže se jich nemohly účastnit.

Ministerstvo životního prostředí v Hradci Králové jim nyní potvrdilo, že krajský úřad postupoval nezákonným způsobem a upřel jim tak jejich právo dálnici D11 připomínkovat.

„Již více než deset zasíláme na krajský úřad v Hradci Králové žádosti, aby nám byly zasílány informace o zahájení všech řízení, které se týkají dopravních staveb, a když už k tomu u dálnice D11 dojde, tak krajský úřad nám nic nepošle, což lze považovat za ukázku arogantního zneužití úřední moci,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého se to mohlo stát i dalším spolkům, které měly také podanou žádost.

Krajský úřad tak neumožnil Dětem Země zúčastnit se řízení o zásahu dálnice D1108 Jaroměř – Trutnov do biotopů dvanácti cenných druhů organismů, které probíhalo od prosince 2017 do srpna 2018, a dále o zásahu dálnice D1109 Trutnov – státní hranice do biotopů třiceti cenných druhů organismů, které probíhalo od října 2017 do ledna 2018. Děti Země v rámci těchto dvou řízení proto nemohly vznést své návrhy a připomínky.

„Jsme ovšem rádi, že porušení zákona ze strany krajského úřadu nám Ministerstvo životního prostředí potvrdilo. Na druhou stranu nám nezbývá nic jiného, než dálnici D11 z Jaroměře ke státní hranici připomínkovat v dalších povolovacích fázích, abychom měli jistotu, že vlivy na přírodu a krajinu budou reálným a efektivním způsobem eliminovány a přiměřeně kompenzovány,“ upozorňuje dále Patrik.

Děti Země navíc proti tomuto nezákonnému zásahu krajského úřadu v Hradci Králové podaly v listopadu 2018 žalobu, kterou řeší Krajský soud v Hradci Králové. Jejím cílem je, aby nestranný soud posoudil intenzitu nezákonného postupu krajského úřadu, který několik měsíců porušoval práva Dětí Země, což nelze připustit.

Velké spory o vlivu dálnice D11 na přírodu vznikly v červenci 2017, kdy Děti Země proti stavebnímu povolení pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem podaly rozklad.

Tento spor byl pak ukončen dohodou mezi Dětmi Země a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 29. srpna 2018, takže Děti Země dne 5. září 2018 svůj druhů rozklad stáhly a investor zajistí důslednou ochranu přírody a monitoring. Výstavba dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře, tj. úseků D1106 a D1107, tak mohla být zahájena dne 2. října 2018.


* * * * * * * * * *


1. Stavební řízení pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem

12.05.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
01.06.2017 = MD vydává stavební povolení
03.07.2017 = Děti Země a dvě majitelky pozemků z Dolan podávají rozklad
27.03.2018 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení ruší a řízení zastavuje
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.04.2018 = ŘSD ČR podává druhou žádost
11.05.2018 = MD oznamuje zahájení druhého stavebního řízení
22.06.2018 = MD vydává druhé stavební povolení
23.07.2018 = Děti Země podávají druhý rozklad
29.08.2018 = Děti Země a ŘSD ČR podepisují kompromisní dohodu
05.09.2018 = Děti Země svůj druhý rozklad stahují


2. Stavební řízení pro dálnici D1106-2 Předměřice nad Labem – Smiřice

13.06.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
19.01.2018 = MD vydává stavební povolení, které se stává pravomocným


3. Stavební řízení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř

06.12.2013 = ŘSD ČR podává žádost
09.02.2015 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
04.12.2017 = MD vydává stavební povolení
21.12.2017 = František Kučera podává rozklad
04.04.2018 = ministr dopravy Dan Ťok rozklad zamítá a stavební povolení potvrzujeDISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz