Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR

21.12.2018
PRAHA [Civitas per Populi o.p.s. HK]
Autor: Vladimira Šilhánková, tel: 603 554155

TISKOVÁ ZPRÁVA
Z PREZENTACE VÝSLEDKU PROJEKTU PODPOŘENÉHO MŽP :
PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR

Dne 18. prosince 2018 v družné předvánoční atmosféře proběhla na Ministerstvu životního prostředí v Praze závěrečná prezentace výstupů projektu s názvem PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR, který s finanční podporou ministerstva zpracovala nestátní nezisková organizace Civitas per Populi, o.p.s.

V projektu jde o pomoc menším sídlům (městům a obcím do 10 tis. obyvatel) v přípravě vlastní – místní - Strategie adaptace na změnu klimatu (RoadMap) a/nebo navazujícího Akčního plánu opatření k adaptaci na změnu klimatu pro prevenci dopadů změny klimatu v místní komunitě. V rámci projektu byl nově zpracovaný elektronický „Asistent adaptační Road Map“ a vytvořena otevřená mapová aplikace. Oba nástroje by měly pomoci právě menším městům i obcím v místním rozvoji, prevenci před negativními vlivy změny klimatu a také k dosažení finanční podpory státu na realizaci efektivních adaptačních opatření pro sídla.
Cílem projektu bylo připravit elektronický nástroj na vytvoření originálního místního strategického a akčního plánu Adaptace sídla na vlivy změny klimatu, pouze činností místních komunit, znalců a případně externích podpůrců (expertní hodnocení metodou DELPHI II.). K tomu účelu byly připraveny i pomocné nástroje, které umožní krátké a rychlé hodnocení úrovně rizik v obci a cílevědomou práci na prevenci hlavních negativních vlivů změny klimatu v jejím areálu.

Mapové dostupné aplikace a zdroje budou v elektronickém nástroji zúročeny také, současně vznikne e-manuál a doprovodný informační materiál sloužící k osvětě mezi starosty, tajemníky a zastupiteli a zaměstnanci obcí a tedy potenciálními řešiteli Adaptačních úloh při změně klimatu.
Odborným garantem projektu je a bližší informace Vám poskytne Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., Civitas per Populi o.p.s. (nositel projektu) na e-mailové adrese: civitasperpopuli@gmail.com nebo mpondelicek@gmail.com
nebo na tel. č. +420 602 268 908


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz