Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů

10.4.2018
Praha [Ministerstvo životního prostředí- program LIFE]
Autor: Oto Klikar PR specialista projektu Czech LIFE Oddělení programů EU, MŽP Tel.: +420 731 690 212 E-mail: oto.klikar@mzp.cz, tel: Tel.: +420 731 690 212

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové dokumentace.

Poskytnutím finančních prostředků z národních zdrojů Ministerstvo životního prostředí motivuje české žadatele k předkládání projektových návrhů. Snahou je zvýšit čerpání z programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky a zajistit podporu projektům, jejichž výsledky mají pozitivní dopad v oblasti životního prostředí a klimatu. Finanční podpora z národních zdrojů by měla zajistit lepší zapojení nevládních organizací, veřejné správy a podnikatelských subjektů.
Pro tyto účely vyčlenilo MŽP na rok 2018 ze svého rozpočtu 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování tradičních projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace.

Změna v podpoře projektové přípravy

Stejně jako vloni je součástí národní výzvy finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Výše podpory pro přípravu projektové dokumentace je tentokrát v souvislosti se změnami podávání žádostí v evropské výzvě rozdělena podle toho, do jakého podprogramu byla žádost podána. Pro podprogram Životní prostředí činí max. 240 000 Kč na jeden projekt. V podprogramu Klima mohou žadatelé obdržet max. 200 000 Kč na jeden projekt. Poskytnutí podpory je v obou případech podmíněno předložením konceptu a úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE.

„MŽP se snaží českým žadatelům z programu LIFE nabídnout maximální podporu. Národní výzva se díky tomu v obou oblastech podpory v posledních letech osvědčila. Došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy a následně i do výzvy evropské. Současně se zvýšila i míra čerpání finančních prostředků České republiky z komunitárního programu LIFE. Z celkové alokace máme vyčerpáno již 91 % prostředků, což nás řadí mezi úspěšné členské státy,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. A pokračuje: „Letos jsou v případě národní podpory přípravy projektových návrhů nastaveny propracovanější podmínky, reagující na opatření Evropské komise, která upravila podávání žádostí do evropské výzvy v podprogramu Životní prostředí. Nově zde dochází k dvoustupňovému přihlašování žádostí. V první etapě předloží žadatelé koncept a teprve pokud se dostanou do druhé etapy, podají úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodušení postupu pro předkládání projektů. U podprogramu LIFE pro oblast klimatu zůstává postup podání žádostí beze změn. Žadatelé předloží úplné návrhy podle stávajících pravidel.“


Spolufinancování projektů za stejných podmínek

Výše podpory pro spolufinancování projektů v rámci národní výzvy zůstává beze změny. Stejně jako v loňském roce činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE.

Poznámky (1)
Program LIFE - finanční nástroj Evropské unie - poskytuje 25 let podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 bylo díky finančním prostředkům z tohoto programu zrealizováno v Evropě více než 4 600 špičkových projektů. Za čtvrt století existence byly s pomocí programu LIFE uskutečněny tisíce zajímavých inovativních projektů za více než 5 miliard eur. Tyto finanční prostředky umožnily financovat aktivity zaměřené na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu přesahující svým významem hranice jednotlivých zemí.

Dotazy k vyhlášené výzvě posílejte v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz
Další informace o programu jsou dostupné na http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz