Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dnes končí připomínky k plánované megaspalovně u Mělníka. Stavba největší spalovny v ČR je zbytečná a škodlivá, ekologové i obec ji odmítají

9.2.2018
MĚLNÍK [Hnutí DUHA]
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279

ČEZ zpracoval dokumentaci vlivů na životní prostředí plánované megaspalovny odpadků u Mělníka, která by měla ročně spálit až 320 000 tun odpadů a stát se tak největší spalovnou v zemi. Obce, občanská sdružení i občané mohou do dnešního dne podávat připomínky k záměru výstavby této zbytečné, drahé a škodlivé stavby. Ta je v rozporu s již přijatými evropskými pravidly pro šetrné hospodaření se surovinami a odpady (balíček pro oběhové hospodářství), které bude muset ČR v nejbližší době přijmout.

Po spálení odpad nezmizí, plná třetina zůstane ve formě nebezpečné škváry a toxického popílku. V dokumentaci EIA zcela chybí vyjasnění, na které skládky by se odváželo těchto zbylých 112 tisíc tun škváry a popílku ročně, které zůstanou po spálení 320 tisíc tun odpadků.

Záměr výstavby spalovny odmítlo na svém pondělním mimořádném zasedání zastupitelstvo obce Horní Počaply. "Obec Homí Počaply nesouhIasí s realizací záměru zařízení pro energetické využití odpadu Mělník...", stojí ve stanovisku obce [1]. Kulturní dům obce nebyl schopen zajistit dostatek místa k sezení občanům, kteří záměr spalovny hlasitě odmítali.

Jedním z největších problémů je nedořešená doprava odpadů do a ze spalovny. Také dokumentace EIA uvádí, že: "Realizace nového dopravního silničního řešení v okolí Elektrárny Mělník je základní podmínkou realizovatelnosti záměru." [2] Zvýšenou dopravou by byly zasaženy obce Horní Počaply, Mělník, Bechlín, Hněvice, Dolní Beřkovice, Cítov a další.

Plánovaná spalovna Mělník je dále v rozporu s územním plánem obce Horní Počaply. Na místě, kde je plánována, mohou být umístěny pouze průmyslové výroby a sklady.

Kapacita plánované spalovny neodpovídá požadavkům na oběhové hospodářství, jehož evropská pravidla bude muset ČR v nebližších letech přijmout. Evropští politici se shodli, že se ve všech zemích Unie zvýší recyklace na minimálně 65 % do roku 2035 [3]. O zbylé nerecyklované odpady se budou v daném území přetahovat již stojící spalovny v Praze a Liberci. Další plánované spalovny v Mostě a u Mělníka jsou tedy nadbytečné. Megaspalovna Mělník by musela navážet odpady z obrovských vzdáleností, reálně i ze zahraničí.

Česká republika třídí pouze 38 % a skutečně recykluje ještě méně komunálních odpadů a patří tak k evropskému podprůměru [4]. Minulá i tato vláda se přitom zavázala, že vyrovná naši recyklaci na úroveň západních zemí, kde je skoro dvojnásobná.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
"Do dnešního dne lze připomínkovat záměr ČEZu postavit u Mělníka největší spalovnu v zemi. Ministerstvo životního prostředí by mělo záměr zamítnout jako nadbytečný, drahý a škodlívý. Je také v rozporu s evropskými pravidly pro oběhové hospodářství, které bude muset ČR v nejbližší době přijmout. Dotčená obec Horní Počaply megaspalovnu v daném území odmítá. Není vyřešena doprava. Není jasné, ze kterých zemí by se odpady do megaspalovny u Mělníka dovážely, ani kam by se ukládalo 112 tisíc tun nebezpečné škváry a toxického popílku zbylých po spálení."


Kontakty:
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://www.hornipocaply.cz/dokumenty/usneseni-zo/2018/
[2] bod B.II.6 dokumentace, strana 40. Dokumentace je k dispozici zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP476
[3] Více viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 18.12.2017 http://hnutiduha.cz/aktualne/vanocni-darek-evropa-chce-vyssi-recyklaci-o...
[4] Zpráva o životním prostředí České republiky 2016, tabulka 1, strana 256

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz