Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Město do kapsy 2017/2018

4.1.2018
Praha [01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.]
Autor: Lenka Winterová, tel: 737650778

Opět se v pražských základních školách rozbíhá projekt ekologické výchovy „Město do kapsy“, který propojuje práci v terénu, výzkumné pokusy v oblasti ochrany přírody, komunikaci žáků s místní veřejnou správou a občany, tvorbu a realizaci dotazníkového šetření a návrhů pro zlepšení vybraného problematického místa v okolí školy.

„Mikroklima okolí školy“ je první projekt z edice projektů „Město do kapsy“, který již čtvrtým rokem zvedá žáky z lavic a přivádí je do terénu, kde zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně. Žáci v okolí své školy najdou problematickou lokalitu, ve které v průběhu školního roku studují životní prostředí. Na konci školního roku navrhují opatření vedoucí ke zlepšení této lokality z mikroklimatického hlediska. Ve školním roce 2017/2018 je do projektu zatím zapojeno 7 škol se 412 žáky.

„Veřejný prostor v okolí školy“ je nový a v pořadí druhý projekt z edice projektu „Město do kapsy“, který přivádí práci v terénu do výuky humanitních předmětů (např. dějepis, estetická výchova, výchova k občanství). Žáci hledají v okolí své školy místa se zajímavou historií, místa setkávání lidí a odpočinku, anebo naopak mapují bariéry a problematická území. Na konci školního roku navrhují opatření ke zlepšení veřejného života v prostranstvích v okolí své školy a jedno z těchto opatření zkusí zrealizovat (např. výsadbu stromu, instalaci ptačích budek). Ve školním roce 2017/2018 jsou do projektu zatím zapojeny 4 školy se 123 žáky.

Výsledky se přes prezentaci v médiích, stránky škol, úřadů městských částí a především webové stránky projektu (http://www.mestodokapsy.cz) dostávají i k široké veřejnosti.

Z historie projektu:
Žáci ze Satalic v roce 2015 pomohli prostřednictvím projektu úřadu MČ, neboť v pravou chvíli poskytli informaci, tj. konkrétní čísla o dopravním zatížení místa, kruhového objezdu.

Studenti Arcibiskupského gymnázia představili svou práci na projektu ve vysílání ČT 1 Z metropole, reportáž „Studenti zkoumají klima“ (vysíláno 23. 7. 2016).

Děti ze ZŠ Lyčkovo náměstí prezentovaly svou práci v projektu na pracovním semináři pod záštitou paní radní, RNDr. Jany Plamínkové: Příprava strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu 30. 5. 2016 v Mramorovém sálu Clam-Gallasova paláce v Praze jako příklad dobré praxe v oblasti vzdělávání o klimatické změně a adaptaci na ni v Praze. Komentář vyučující, Lubomíry Predmerské: „Byli jsme pozváni na konferenci o problematice změn klimatu a strategií, jak jim čelit. Bylo to pro žáky velmi cenné, moci tam vystoupit a podělit se o práci na projektu. Poznali, že je to opravdu jedno ze zásadních témat pro Prahu.“

Projekt připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s., finančně jej podporuje Hlavní město Praha. Díky této podpoře získávají školy zdarma pomoc ve formě metodických a informačních materiálů, fyzických pomůcek, pracovních listů, asistencí lektorů ve výuce a podpory realizace navržených opatření.

Kontakt:
Mgr. Lenka Winterová – koordinátorka projektu
E-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz
Tel. +420 737 650 778
01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.,
Vlkova 34, Praha 3, 130 00


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz