Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Invazní druhy a ochrana přírody

6.12.2017
Praha [Zvonečník, z.s.]
Autor: Jiří Jakl, tel: 776877565

Debata Zvonečníku a MDA v Lidovém domě k invazním druhům na konci listopadu 2017 přinesla apely ke změnám legislativy, zahrnutí problematiky ve školním vzdělávání, k dalšímu monitoringu, potlačení zejména bolševníku velkolepého a v různých územích potlačení i dalších druhů.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 sice přineslo "unijní seznam", ale teprve novelou zákona o ochraně přírody se má unijní nařízení dále adaptovat do české legislativy a otevřená je také možnost stanovení národních seznamů invazních druhů. AOPK k problematice invazních druhů provozuje zvláštní stránky http://invaznidruhy.nature.cz
Příkladem dobré praxe jsou projekty potlačení invazních druhů v Karlovarském kraji v letech 2009-2015, které vyšly z mapování výskytu invazních druhů rostlin, pořádání odborných konferencí a vydání příruček. V rámci projektu Heracleum se zde přímo podařilo odstranit úctyhodných 77% výměry porostů bolševníku velkolepého, 68% křídlatek a 50% netýkavky žláznaté. Nezbytné bude ale v roce 2018 mapování výskytu zopakovat a aktivními zásahy šíření invazních druhů dále potlačit. Místo glyfosátových herbicidů jsou zde dobré zkušenosti také s použitím herbicidů na bázi triclopyru (Garlon) či s dalšími herbicidy (Glean, Dicopur), podle druhu různé metody mechanického narušení rostlin (vytrhávání, narušení kořenových krčků, orba).
Program Zvonečníku "Invaze v naší přírodě" vychází z občanských iniciativ v Královéhradeckém kraji v roce 2007, kdy vznikly seznamy nežádoucích invazních druhů nakonec publikované v časopisu Ochrana přírody 65/2010. V současnosti k programu fungují stránky www.invanatura.cz.
U kulatého stolu se diskutující dotkli reálného povědomí veřejnosti o problematice invazních druhů a významu již školního vzdělávání. U bolševníku velkolepého došlo ke shodě jeho potlačení směrem až k jeho úplnému vymýcení v Česku. Ale také ke shodě na možném menším smyslu pokoušet se o totéž u jiných invazních druhů s ohledem na rozsah invadovaných ploch a způsobované menší reálné problémy na různých územích. K tomu snad budou směřovat další debaty o invazních seznamech.
Z hlediska potlačení konkrétních druhů se mohou střetat různé zájmové skupiny. Může to být případ jelena siky chovaného a loveného myslivci, ale také na druhé straně psíka mývalovitého, na jehož potlačení je shoda mezi myslivci i ochránci přírody. V případě psíka ale myslivcům může přinášet komplikace legislativa, že nejde o lovnou zvěř. Různé problémy v lesních porostech mohou být například s dubem červeným nebo s douglaskami, ale v závislosti na charakteru lesa. Vhodné jsou zde tedy změny legislativy týkající se zejména usnadnění lovu invazních druhů myslivci. Ale také na druhé straně legislativy k efektivnímu využívání herbicidů a proti jejich nadužívání v zemědělství či při údržbě železnic.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz