Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Silný střet zájmů zpochybňuje dnešní rozhodnutí Evropské agentury pro chemické látky o glyfosátu

15.3.2017
PRAHA [Hnutí DUHA]
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) právě zveřejnila své stanovisko, podle kterého nemusí být glyfosát - účinná složka nejpoužívanějších herbicidů - označen jako karcinogenní [1]. Tento závěr je v rozporu se závěrem Světové zdravotnické organizace, která označila glyfosát na základě veřejně dostupných studií za pravděpodobně karcinogenní v březnu roku 2015.

Evropská agentura navíc čelí kritice ze střetu zájmů. Obavy o nezávislost a transparentnost agentury vyvolávají podezření z toho, že - dle kritérií samotné agentury - jsou dva členové a předseda Výboru pro posuzování rizik (RAC) ve střetu zájmů. Všichni tři se zabývají nebo dlouhodobě zabývali zpracováváním dopadových studií, placených chemickým průmyslem. Takové studie charakterizuje podceňování zdravotních rizik chemikálií. Nevládní organizace upozornily i na to, že ECHA zakládá své stanovisko také na nezveřejněných studiích poskytnutých samotným chemickým průmyslem [2].

Glyfosát má podle ECHA nést označení H318 (látka způsobující vážné poškození očí) a H411 (látka toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky).

Stanovisko ECHA má být jedním z podkladů pro rozhodnutí zda, případně za jakých podmínek, bude prodloužena zatím dočasná registrace glyfosátu v Evropské unii, která končí na konci roku 2017.

Glyfosát představuje krom možné karcinogenity také celou řadu dalších rizik jak pro zdraví, tak pro životní prostředí. V lednu zveřejněná studie prokázala na souvislost mezi glyfosátem a závažným poškozením jater [3]. Glyfosát může také narušovat fungování hormonální soustavy, je toxický pro lidské buňky a je schopen projít z těla matky placentou do vyvíjejícího se plodu. Glyfosát je škodlivý také pro životní prostředí - je vysoce toxický pro vodní organismy, poškozuje ornou půdu a snižuje přírodní rozmanitost. Jeho nadužívání také zvyšuje odolnost rostlin proti tomuto herbicidu a způsobuje šíření rezistentních plevelů, což zvyšuje náklady na jejich likvidaci [4].

Hnutí DUHA proto spolu s již více než patnácti sty lidmi vyzývá české ministry, aby se zasadili o výrazné omezení spotřeby nadužívaného glyfosátu. Více informací o výzvě a glyfosátu, stejně jako možnost k výzvě se připojit, najdou lidé na stránkách www.parkybezchemie.cz.

V roce 2015 tvořil v České republice glyfosát téměř 32 % spotřeby všech herbicidů a desikantů [5] - používá se hojně nejen v zemědělství, ale také na veřejných i soukromých prostranstvích. Testování v roce 2013 objevilo glyfosát v moči šesti Čechů z deseti [6].

Klára Kyralová, expertka na potraviny a zemědělství Hnutí DUHA, řekla:
"Evropská agentura pro chemické látky dnes zveřejnila, že glyfosát, účinná složka nejpoužívanějších herbicidů, nemusí být označován za karcinogenní. Další používání glyfosátu by nemělo záviset pouze na prokázané karcinogenitě. Navíc fakt, že glyfosát není karcinogenní podle agentur a úřadů, které čelí kritice z netransparentnosti a střetu zájmů a své závěry zakládají na nezveřejněných studiích poskytnutých samotným chemickým průmyslem, o jeho bezpečnosti vůbec nepřesvědčuje."

"Nejpoužívanější herbicid představuje v každém případě celou řadu prokázaných i mnoho tušených rizik - pro lidské zdraví i životní prostředí. Je načase hledat bezpečnější nástroje v zemědělství i správě veřejných prostranství. Vláda by měla výrazně omezit používání glyfosátu u nás a pomoci zemědělcům i obcím nahrazovat tuto látku jinými, bezpečnějšími metodami."


Kontakty:
Klára Kyralová, expertka na potraviny a zemědělství, 775 731 431, klara.kyralova@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa
[2] Podrobnosti v otevřeném dopise, dostupné zde: http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2017/Open-letter-on-the-independence-and-transparency-of-ECHAs-Risk-Assessment-Committee/
[3] Mesnage R, Renney G, Séralini GE, Ward M, Antoniou MN. Multiomics reveal non-alcoholic fatty liver disease in rats following chronic exposure to an ultra-low dose of Roundup herbicide. Scientific Reports, 2016; 6:39328, dopstupná na http://www.nature.com/articles/srep39328, více v tiskové zprávě Hnutí DUHA z 19.1.2017, dostupné na http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-glyfosat-pusobi-zavazne-onemocneni-jater-uz-pri-kontaktu-s-velmi-malymi-davkami
[4] Více informací včetně zdrojů: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/07/roundup.pdf
[5] Desikanty jsou přípravky používané na dosoušení plodin těsně před sklizní (např. obilovin, řepky ad.). Zdroj statistiky: Statistika Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).
[6] Více o testování zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-herbicid

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz