Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nezdvojnásobíme-li recyklaci komunálních odpadů, nedosáhneme na evropské fondy. Evropská komise zveřejnila včera návrhy nových odpadových směrnic

3.12.2015
PRAHA [Hnutí DUHA]
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279

Evropská komise včera zveřejnila návrh odpadových směrnic, známých jako balíček pro cirkulární ekonomiku. EU by měla do roku 2030 zvýšit recyklaci komunálních odpadů ze současných 43 % na 65 % [1]. Také Česká republika bude muset zdvojnásobit svou recyklaci ze současných 35 % na dnešní úroveň Německa a Rakouska. Evropská komise totiž nebude financovat z evropských fondů spalovny a zařízení na úpravu netříděných odpadů, pokud členské státy nebudou ve svých plánech počítat s vysokou mírou recyklace.

Česká republika tedy velmi pravděpodobně prostředky z evropských fondů na spalovny a úpravu odpadů [2] nezíská, dokud nepřepracuje Plán odpadového hospodářství ČR a právě projednávané odpadové plány krajů. Všechny tyto plány, navzdory opakovaným varováním Hnutí DUHA, počítají s nízkým cílem pro recyklaci - pouze na úrovni 35-38 % do roku 2020 [3].

Evropská komise v balíčku dále navrhuje tyto cíle:
- zvýšit míru recyklace všech obalů do roku 2030 na 75 % (ČR již v roce 2014 dosahovala 73 % [4]),
- snížit skládkování komunálního odpadu na 10 % do roku 2030 (ČR v roce 2013 dosahovalo 52,2 % [5],
- zakázat skládkování vytříděných surovin.

Největším úkolem pro ČR je snížit skládkování komunálních odpadů z 52 % na 10 % a naopak zvýšit jejich recyklaci z dosavadní třetiny na dva třetiny.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
"Evropská komise požaduje v novém balíčku pro cirkulární ekonomiku přesunout komunální odpady ze skládek na recyklaci. Ministr Richard Brabec proto musí přepsat loni vládou odsouhlasený a Hnutím DUHA kritizovaný plán odpadového hospodářství a zapracovat do připravovaného nového zákona o odpadech recyklační slevu, která bude obce motivovat zvýšit recyklaci. Také právě projednávané plány odpadového hospodářství krajů se budou muset hodit do koše - pokud nezvýšíme recyklaci na Evropskou komisí požadovanou úroveň, můžeme na bruselské peníze na stavbu nových spaloven nebo na zpracování netříděných odpadů rovnou zapomenout."


Kontakty:
vo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz


Poznámky:
[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_cs.htm
[2] Akční plán na straně 10 uvádí: "Financovat nová zařízení pro úpravu zbytkových odpadů, jako spalovny nebo mechanicko-biologické úpravny, bude možné pouze v omezených a dobře zdůvodněných případech, kde nehrozí nadbytečná kapacita a je zároveň plně respektována evropská odpadová hierarchie." (Ta jednoznačně preferuje recyklaci před spalováním a ukládáním odpadu.)
[3] http://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty
[4] Viz http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnne_udaje_obaly/$FILE/OODP-recyklace_obaly-20151026.pdf
[5] Viz http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz