Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rezoluce žádá ministra Chalupu o ambicióznější politiku ochrany ovzduší - 18 nevládních organizací ze 13 zemí oslovilo dnes své ministry

9. 1. 2013 - PLZEŇ/PRAHA [Econnect/Centrum pro životní prostředí a zdraví]

Centrum pro životní prostředí (CpŽPZ) a zdraví dnes u příležitosti „Roku ovzduší“ odeslalo ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi rezoluci ve formě novoročního přání s opatřeními, která by měl podpořit pro čistější ovzduší. Upozorňuje ho na přetrvávající vysokou úroveň znečištění ovzduší v Evropě i v České republice. A žádá ho o rozhodné angažování pro čistější ovzduší, jak na národní, tak na evropské úrovni. Se stejnou rezolucí se dnes na své ministry obrátilo dalších 17 ekologických, zdravotních a spotřebitelských organizací v 12 dalších evropských zemích.

„Za dobrý signál považujeme to, že evropský komisař Janez Potočnik nastavil laťku pro evropskou politiku ochranu ovzduší tím, že vyhlásil rok 2013 „Rokem ovzduší“. Nicméně až konkrétní výsledky na konci roku prokáží věrohodnost a serióznost tohoto počinu,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal: „Ministr Chalupa nese zodpovědnost za čistotu ovzduší v České republice a je důležité, aby na příští evropské Radě pro životní prostředí jeho hlas jako zástupce České republiky byl součásti kvalifikované většiny ve prospěch čistějšího ovzduší v rámci nadcházejících legislativních procesů.“

V roce 2013 Evropská unie musí stanovit žádoucí limitní hodnoty znečišťující látky. „Některé limitní hodnoty v Evropské unii jsou mnohem benevolentnější než doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO),“ uvedl MUDr. Šuta. Potřebné ale není jen stanovení striktnějších omezení emisí, nýbrž také jejich náležité prosazování.

Efektivní opatření pro čistější ovzduší již existují a jejich pozitivní vliv je dobře zdokumentován vědeckým výzkumem. „Je nepochopitelné, proč nejsou taková opatření pro čistější ovzduší zatím plně zaváděna. Znečištění ovzduší způsobuje nemoci dýchacího ústrojí, srdce a cév, které jsou v Evropě zodpovědné za předčasné úmrtí stovek tisíc lidí ročně. Znečištěný vzduch také vážně poškozuje biodiverzitu a přispívá ke globální klimatické změně. Všechna tato environmentální a zdravotní poškození vyvolávají velmi vysoké ekonomické škody pro společnost,“ konstatoval Šuta.

Požadavky aliance nevládních organizací byly podpořeny také mnoha lidmi z celé Evropy, kteří svou podporu vyjadřovali zasláním svých fotografií. Tyto fotografie byly využity pro vytvoření novoročního přání politikům zodpovědným za čistotu ovzduší na národní i evropské úrovni s opatřeními, která by měli přijmout. „Vzduch ani jím přenášené znečištění nezná hranice. Ambiciózní normy kvality ovzduší jsou v konečném důsledku vyjádřením evropské myšlenky přeshraniční zodpovědnosti za ochranu přírody i zdraví lidí“, uvedl Šuta.

V roce 2013 se bude rozhodovat po podstatných změnách evropského práva v oblasti znečištění ovzduší. Centrum pro životní prostředí a zdraví proto bude kriticky sledovat evropský legislativní proces, přičemž za důležité považuje zejména následující požadavky:

- Posílit evropské normy znečištění ovzduší, neboť některé stávající limity jsou výrazně vyšší než doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).
- Zahrnout do limitů také počet prachových částic.
- Prosadit nové Národní emisní stropy a jejich kontrolu, které povedou ke snižování škodlivých emisí polutantů jako černý uhlík (black carbon, BC), oxidy dusíku a amoniak.
- Snížit emise ze zemědělství, zejména amoniaku a metanu, které přispívají jak ke špatné kvalitě ovzduší, tak ke globálnímu oteplování.
- Snížit emise z malých průmyslových spalovacích zařízení (1 až 50 MW), které jsou největším zdrojem emisí prachových částic, jež jsou znečišťující látkou s největším dopadem na lidské zdraví.
- Snížit emise prachu, a tím i černého uhlíku (BC), z nesilničních mobilních zařízení (NRMM).
- Snížit emise prachu, BC a oxidů dusíku z lodní dopravy.
- Další regulace se musí soustředit na emise za běžných reálných podmínek a musí zahrnovat i běžné jízdní podmínky, včetně provozu za nízkých teplot.

Centrum pro životní prostředí a zdraví vzniklo koncem roku 2009 jako občanské sdružení, jehož aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.

Kampaň „Soot free for Climate“ (Bez sazí pro klima) byla zahájena v Německu v březnu 2009 s cílem řešit negativní zdravotní i klimatické účinky černého uhlíku (black carbon, BC). Kampaň dnes zahrnuje 9 evropských zemí a klade si za cíl prosadit významné snížení emisí dieselových sazí, které se podstatnou měrou podílejí na změně klimatu a zároveň ohrožují zdraví a životy lidí žijících městech se silně znečištěným ovzduším.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz