Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Olomouci byly uděleny ceny za nejlepší výtvarná díla s tématikou ochrany životního prostředí

27.6.2012
OLOMOUC [j&n publicity]
Autor: Jitka Novotná, tel: 723 540 511

Olomouc - U příležitosti oslav Dne Dunaje se dnes v  Korunní pevnůstce v Olomouci sešlo více než 150 mladých lidí, aby si připomněli význam a potřebu ochrany řek jako kulturního i přírodního dědictví. Den Dunaje se každoročně pořádá i v řadě dalších evropských zemí s cílem přispět vzájemnou spoluprací v povodí Dunaje ke zlepšení kvality vody této řeky i jejích přítoků. Nad dnešní akcí převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí a Statutární město Olomouc.
Součástí bohatého programu bylo i udílení cen mezinárodní výtvarné soutěže „Mladí tvůrci pro Dunaj“. Národní cenu si odnesli Dalibor Urban a Jakub Vávra ze ZUŠ Jedovnice za dílo „Řeky 2021!“. Díla dalších 10 oceněných tvůrců jsou součástí přílohy této tiskové zprávy. Soutěž každoročně vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje se sídlem ve Vídni a účastní se jí tisíce žáků. V České republice soutěž pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Moravu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Povodím Moravy a systémem Coca-Cola.
„Oslavy Dne Dunaje pořádáme s našimi dlouholetými partnery v různé podobě již devět let, stejně jako výtvarnou soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj. Cílem těchto aktivit je přitáhnout pozornost lidí k řekám, životu v nich a jejich ochraně“, říká Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu a dodává: „Olomouc je nejvýznamnější město na řece Moravě, jeho historie je spjata s řekou, a proto jsme rádi, že letošní oslavy probíhají na Korunní pevnůstce, která vznikla v době, kdy město bylo významnou pevností habsburské monarchie. Tedy v době, kdy většina rozlohy povodí Dunaje byla součástí jednoho státního útvaru”.
Dunaj jako učební pomůcka
Povodí Dunaje zaujímá takřka čtvrtinu (24 %) území České republiky, naprostou většinu vod pak do Dunaje odvádí řeka Morava a její přítoky. O řekách v povodí Dunaje, přírodě, lidech a jejich kultuře pojednává originální interaktivní výukový materiál „Dunaj v kufru“.
Je to názorný učební materiál pro učitele a lektory pracující s dětmi zejména ve věku 9 - 12 let. Bohatě ilustrované pracovní listy, hravé aktivity a výzkumy, stejně tak jako aktivity podněcující nadšení pro krásy přírody a umožňují vnímat povodí Dunaje a ostatních řek všemi smysly. Více informací naleznete na www.dunajvkufru.cz.
„Environmentální výuka a výchova k ochraně životního prostředí by měla tvořit nedílnou součást vzdělávání naší společnosti. Proto jsme se také rozhodli spolupracovat na vzniku Dunaje v kufru, který představuje pro mládež atraktivní výukový materiál. Do škol je již distribuováno 450 kusů a ohlasy jak žáků, tak učitelů, jsou velice kladné,“ říká Daniela Paličková, tisková mluvčí společnosti Coca-Cola..
"Moc se mi líbí praktické pokusy a aktivity. Dětem se líbí kvarteto. Dunaj v kufru máme teprve chvilku a začínáme. Předpokládám, že s ním budeme pracovat více a zapojí se i více učitelů, uvádí k učební pomůcce Hana Lümelová z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziřičí.


Den Dunaje
Dne 29. 6. 1994 byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje s úmyslem iniciovat řešení závažných problémů v povodí. V roce 2003 se zrodila myšlenka oslavit a popularizovat Dunaj a vznikl Den Dunaje. Tímto dnem vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje symbolicky 29. červen. Den Dunaje se od té doby slaví v České republice tak jako v mnoha dalších zemích povodí Dunaje.

Unie pro řeku Moravu
Unie pro řeku Moravu (UPRM) je občanské sdružení založené v roce 1993 za účelem ochrany přírody a krajiny, přičemž hlavní důraz činnosti je kladen na ochranu řek a říční krajiny. Územní působnost spadá do povodí řek Moravy a Vláry na území České republiky. UPRM sdružuje jedince (fyzické osoby, tj. individuální členy) a nevládní neziskové organizace (právnické osoby, občanská sdružení, tj. kolektivní členy), jejichž společným zájmem je ochrana přírodě blízkých vodních toků a jejich niv, jakož i zpřírodnění uměle regulovaných řek a potoků. Za dobu své existence získala UPRM mnoho příznivců s kterými úspěšně spolupracuje na svých projektech. UPRM si stanovila nesnadné cíle, jejichž smyslem je obnova vztahů mezi člověkem a řekou (environmentální problematika) a umožnění navrácení negativně ovlivněných říčních ekosystémů do přírodě blízkého stavu.

Společnost Coca-Cola
Společnost Coca-Cola je dodavatelem sycených nealkoholických nápojů, balených vod, balených ochucených vod, džusů, ovocných šťáv, ledových čajů a káv, sportovních a energetických nápojů. Coca-Cola se trvale angažuje v budování udržitelných společenství a zaměřuje se na iniciativy, které chrání životní prostředí a šetří přírodní zdroje, podporuje aktivní a zdravý život, vytváří bezpečné a otevřené pracovní prostředí pro své zaměstnance a podporuje hospodářský rozvoj ve společenstvích, kde působí. Další informace naleznete na webové stránce www.thecoca-colacompany.com.
Významnou prioritou je i zmenšování zátěže životního prostředí vylehčováním obalů a používáním recyklovaného materiálu PET (dnes každá lahev dosahuje až 25% použití recyklovaného materiálu). Společnost Coca-Cola je také spoluzakladatelem a klientem systému Ekokom, který v roce 2011 dosáhl téměř 70% recyklace PET materiálu – na českém trhu se tak díky systému tříděného sběru v obcích recykluje téměř 7 lahví z 10 a Česká republika je v recyklaci jednou z nejúspěšnějších zemí evropské sedmadvacítky.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz