Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Byla dokončena revitalizace rybníka Labuť a otevřena nová naučná stezka v Kunratickém lese

26.10.2009
PRAHA [Magistrát hl. m. Prahy]
Autor: Jiří Wolf

V těchto dnech byl dokončen projekt revitalizace rybníka Labuť v Praze-Krči a zároveň otevřena nová naučná stezka v Kunratickém lese. Rybník Labuť prošel celkovou obnovou, kdy bylo provedeno odbahnění, vytvořeno litorální pásmo, upraveno vypouštěcí zařízení rybníka a opraveny jeho břehy. Naučná stezka má celkem 14 různých zastavení a je zaměřena především na fenomén lesa, jeho prostředí, hospodaření v lese apod.

„Rybník Labuť v Krči v letošním roce prošel celkovou revitalizací, kdy bylo provedeno odbahnění (110 0m3 bahna), vytvořeno litorální pásmo, upraveno vypouštěcí zařízení rybníka a opraveny břehy rybníka. Celkové náklady akce činily asi 3,5 milionu korun,“ řekl radní pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek. „Celoročně investuje Praha do revitalizací vodních ploch asi 100 milionů korun. V tomto roce jsme realizovali například opravy Hamerského rybníka (10 mil. Kč), rybníku Martiňák (10 mil. Kč), Šárecko-Litovického potoka (9 mil. Kč), rybníka U kamenného stolu (5 mil. Kč), potoka Botič v lokalitě Kozinovo náměstí (2,5 mil. Kč), retenční nádrže Hájecká (7 mil. Kč), a další projekty,“ doplnil radní Štěpánek.

Stávající rybník Labuť je bočním rybníkem Kunratického potoka v místě před podchodem potoka pod Vídeňskou ulicí. Původní rybník Labuť připomínaný již v 18. století byl průtočný a nacházel se po obou stranách bývalé Vídeňské silnice v blízkosti zájezdního hostince „ U labutě“. Poslední rekonstrukce rybníka pochází ze šedesátých let minulého století, kdy došlo k podstatným změnám v lokalitě, včetně vytvoření nového koryta Kunratického potoka, které tento nově upravený rybník v současnosti obtéká. Od této doby nedošlo k podstatným změnám tohoto vodního díla. V rámci odbahnění rybníka bylo po vysušení odvezeno cca 950 m3 sedimentů a z cca 150 m3 sedimentů byl vytvořeno litorální pásmo (mělčina) v severovýchodní části rybníka. Dále byla provedena stabilizace svahů porušených břehů kamennou rovnaninou. V prostoru nátoku a odtokového objektu byla provedena dlažba do štěrkopískového lože. Nefunkční vypouštěcí objekt u západního břehu byl odstraněn. Narušené konstrukce druhého vypouštěcího zařízení byly nahrazeny novými konstrukcemi s kamenným lícem. Traverz litorálního pásma byl opevněn kamennou rovnaninou a vlastní prostor litorálního pásma byl opatřen vegetačními zapěstovanými rohožemi rozměru 5 m x 1 m, které byly zakotveny dubovými kolíky. Bylo osazeno 5 kusů rohoží s rákosem obecným, 3kusy rohoží s orobincem úzkolistým, 5 kusů rohoží se zblochanem vodním a na okrajích pásma byly osazeny 3 kusy rohoží směsí kosatce, ostřice, chrastice, blatouchu a puškvorce. Kolem litorálu bylo osazeno provizorní oplocení, chránící prostor před vniknutím kachen a psů.

„Nová naučná stezka má celkem 14 různých zastavení a je zaměřena především na fenomén lesa, jeho prostředí, hospodaření v lese a podobně. Vše je přizpůsobeno podmínkám Kunratického lesa, většinu popisovaných informací je možno vidět a ověřit přímo na místě, protože jednotlivé zastávky jsou situovány do míst, kde je popisovaný jev možno vidět „v praxi,“ představil novou pražskou naučnou stezku radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek. Jednotlivé zastávky jsou věnovány např. problematice smrku, hospodaření v dubových porostech, mimoprodukčním funkcím lesa, výchovným zásahům, zvěři, lesním školkám a zalesňování, doupným stromům nebo nepůvodním dřevinám. Samozřejmě nebylo možné pominout ani kulturní a historické hodnoty Kunratického lesa, proto je jedno zastavení věnováno také Novému Hradu u Kunratic. Zastávka věnována vodě v lesním prostředí je umístěna právě u nově opraveného rybníka Labuť v Krči.

Všechny texty jsou určeny pro laickou veřejnost a jsou doplněny množstvím nákresů, fotografií a ilustrací tak, aby byly srozumitelné a napomáhaly pochopení problematiky lesa a lesnického obhospodařování lesních porostů v podmínkách mimořádně silně využívaných lesních porostů Kunratického lesa. Dle nedávno provedených průzkumů je roční návštěvnost tohoto lesa cca 750 000 návštěvníků. Součástí každé tabule je i přehledná mapa Kunratického lesa se zákresem všech zastavení naučné stezky.
Součástí některých tabulí je i upozornění na zajímavosti nacházející se v bezprostředním okolí zastávek naučné stezky. Návštěvníci tak například mohou obdivovat nejvyšší (cca 40 metrů) nebo nejsilnější (cca 9m3) smrky rostoucí v Kunratickém lese, plošné přirozené zmlazení dubových porostů, apod.

Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na www.magistrat.praha-mesto.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz