Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Porcování medvěda mimo zákon

4.12.2007
PRAHA [Oživení]
Autor: Tomáš Kramár, tel: 724 207 527

Sdružení Oživení zaslalo včera všem poslancům výzvu, aby v rámci schvalování státního rozpočtu na rok 2008 zamítli pozměňovací návrh rozpočtového výboru, obsahující seznam dotací z rozporcovaného mědvěda. „Máme silné pochybnosti o zákonnosti porcování medvěda. Rozpočtový výbor při rozdělování dotací podle nás překročil pravomoce dané zákonem o rozpočtových pravidlech, který stanovuje, za jakých podmínek mohou poslanci rozhodovat o dotacích,“ říká Tomáš Kramár z Oživení.

Porcování medvěda probíhalo letos jinak než v letech minulých. Poslanci se rozhodli, že z divokého trhání kořisti udělají standardní dotační řízení. Rozpočtový výbor (RV) v únoru 2007 schválil „Pravidla pro poskytování dotací z programu 298 220 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“, následně stanovil termín (14.11.) a místo (sekretariát RV) pro podání žádostí a nakonec z došlých žádostí vybral ty, které mají být podpořeny.

„Proces porcování medvěda se tímto posunem směrem k dotačnímu řízení stal zaprvé už zcela neprůhledným, neboť není stanoven způsob rozhodování ani kritéria hodnocení a zároveň nevíme, který poslanec tlačí kterou dotaci, a zadruhé se tímto pokusem o legitimizaci dostalo porcování medvěda paradoxně mimo zákon, neboť rozpočtový výbor ani sněmovna nejsou obecně oprávněni rozhodovat o poskytnutí dotací,“ shrnuje Kramár.

Zákon 218/2000 o rozpočtových pravidlech v §14 vyjmenovává, že poskytovatelem dotace, neboli tím, kdo o poskytnutí rozhoduje, může být ústřední orgán státní správy, úřad práce, Akademie věd, Grantová agentura nebo organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon. Poslanecká sněmovna mezi vyjmenované nepatří.

Jedinou výjimku v udílení dotací dává tento zákon (v §36) sněmovně tehdy, jestliže se jedná o rozdělování státních finančních aktiv zbylých z předešlých let. Ty by logicky měly patřit do rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv (OSFA). Z této rozpočtové kapitoly si poslanci naporcovali půl miliardy. Těžko říct, zda v souladu se zákonem, neboť poslanci nikdy neříkají, kde se medvěd vlastně vzal, neboli zda se jedná o ona zákonem stanovená zbylá státní finanční aktiva a kolik peněz je tedy poslancům k dispozici.

Zbylé dotace v celkové výši jeden a půl miliardy rozdělili poslanci z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS), což zákon neumožňuje. Právo poslanců zařazovat do kapitoly VPS další výdaje v průběhu schvalování státního rozpočtu zakotvuje §10 zákona o rozpočtových pravidlech. Narozdíl od rozdělování finančních aktiv tento paragraf neruší omezení možných poskytovatelů dotací (v §14), a tedy neumožňuje poslancům rozdělovat prostřednictvím této kapitoly dotace.

Pokud nějaký výdaj splňuje charakteristiky dotací, musí s ním být jako s dotací zacházeno, včetně dodržení všech zákonných omezení. Z toho plyne, že v souladu se zákonem není nakonec ani porcování medvěda jednotlivými poslanci v rámci druhého čtení, pokud se nejedná o porcování z předešlých let zbylých státních finančních aktiv.

„Poslanci nemají z principu rozhodovat o konkrétních dotacích, stejně jako nemají například určovat konkrétní příjemce sociálních dávek. I ta zákonná výjimka, která poslancům porcování medvěda částečně umožňuje, by měla být zrušena. V rozporu se svým slibem vykonávat mandát v zájmu všeho lidu zneužívají poslanci svého postavení ke zvyšování vlastní popularity ve svých volebních regionech,“ říká Kramár.

Oživení proto upozornilo poslance i na to, že monitoruje porcování medvěda ve vztahu k možnému porušení zákona o střetu zájmů a již nyní eviduje několik pravděpodobných porušení zákona. „Po skončení porcování medvěda celý proces vyhodnotíme a podle výsledků přistoupíme k vymáhání odpovědnosti za porušení zákona o střetu zájmů, včetně případných žalob,“ sdělil Tomáš Kramár z Oživení.
DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz