Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Týden rovných příležitostí pro všechny

8.6.2007
BRNO [IQ Roma servis]
Autor: Ivona Parčiová, tel: 774 434 411

IQ Roma servis, o. s. poskytujícího sociální, poradenské a vzdělávací služby pro sociálně vyloučenou romskou komunitu pořádá Týden rovných příležitostí pro všechny, který bude zahájen společně s představením koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel na tiskové konferencí dne 19. 6. 2006 ve 13:00 hod v místnosti 7A budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 3/7.

Aktivity uspořádané IQ Roma servisem v týdnu rovných příležitostí pro všechny jsou zaměřeny na posílení důstojnosti a práv všech lidí i skupin, objasnění nebezpečí dopadů předsudků, uznání a ocenění hodnoty i přínosu rozmanitosti, rovnosti všech lidí i skupin a podporu Evropského roku rovných příležitostí pro všechny.

Úterý 19. 6. 2007
Konference „Ehtnic Friendly přístup v zaměstnávání“, která proběhne dne 19. 6. 2007 od 14:00 hod na Krajském úřadu Jihomoravského kraje a jejíž hosty budou především zástupci úřadů a institucí i zaměstnavatelé z Brna a Jihomoravského kraje, je reflexe situace na trhu práce z hlediska rovných příležitostí a diskriminace z důvodu etnického původu. Součástí konference zahájenou 1. náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje, bude také představení koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel, jejíž podstatou je přijímání opatření k zajištění rovného zacházení zaměstnavateli a jejich následné ocenění značkou „Ethnic Friendly zaměstnavatel“. Nad projektem, jehož cílem je přispět k vytváření nediskriminačního prostředí na trhu práce i ve společnosti, převzal záštitu primátor města Brna Roman Onderka a první náměstek hejtmana JMK Ing. Milan Venclík.

Středa 20. 6. 2007
IQ Roma servis, o. s. pořádá ve středu 20. 6. 2007 od 10:00 hod do 17:00 hod „Den otevřených dveří pro všechny“, během kterého je možné seznámit se blíže s posláním, vizí, zaměstnanci a aktivitami (realizovanými především projekty IQ servis-Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce a Můj život – moje volba. Program pro novou pro novou perspektivu mladé romské generace) a prostory IQ Roma servisu, o. s. Návštěvníci si mohou mimo jiné zkusit trénink EEG biofeedback, vytvořit antidiskriminační plakát a shlédnout divadelní scénu z lekce divadla Fórum pod názvem „Filip skrytý Rom“, kterou si připravili klienti ve spolupráci se zaměstnanci sdružení.

Čtvrtek 21. 6. 2007
Regionální workshop na téma Situace sociálně vyloučených romských komunit v Jihomoravském kraji pořádá IQ Roma servis, o. s. a European Anti Poverty Network ČR, o. s. dne 21.6.2007 od 9:30 hod na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Cílem workshopu je moonitoring plnění Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2006 – 2008 v jihomoravském regionu. V rámci workshopu budou mít účastníci prostor pro sdílení dosavadních zkušeností s řešením romské problematiky v obcích tohoto regionu, dále se zaměří na návrh doporučení pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k přípravě Národního akčního plánu sociálního začleňování na období 2008-2011.

Mimo jiné bude prezentována expertíza zabývající se programy, kterými regionální instituce přispívají k sociálnímu začleňování Romů.

Workshopu se zúčastní nejen zástupci měst a obcí Jihomoravského kraje, ale i zástupci neziskových organizací zabývajících se romskou problematikou. Příspěvek na této akci bude mít také PhDr. Karel Schwarz (předseda Asociace nestátních neziskových organizací a člen výkonného výboru EAPN) a zástupce/kyně Jihomoravského kraje.

Pátek 22. 6. 2007
Týden rovných příležitostí bude završen v IQ Roma servisu, o. s. zábavným odpolednem pro klienty a jejich rodinné příslušníky, které proběhne po tiskové konferenci k vyhlášení 12 nejlepších komiksů proti diskriminaci vytvořených žáky 2. stupně základních škol v rámci projektu 2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. Vítězné komiksy se následně stanou součástí propagačně-vzdělávací kampaně v městě Brně. Projekt byl zaštítěn primátorem města Brna a hejtmanem Jihomoravského kraje.

Tisková konference se uskuteční 22. 6. 2007 od 15:00 hod v IQ Roma servisu, o. s. na Hybešove 41.

Kontaktní osoba:
Ivona Parčiová
mob.: + 420 774 434 411
ivona.parciova@iqrs.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz