Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Knihovny budoucnosti

23. 6. 2003 - PRAHA [Econnect/ MKC]

Mohou interkulturnímu dialogu napomoci veřejné knihovny? Zahraniční a první české zkušenosti ukazují, že tyto veřejné instituce, kterých je u nás přes 6 tisíc, jsou vhodná centra k setkávání občanů i k pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. O tom se mohli přesvědčit také účastníci semináře "Interkulturní dialog v knihovnách".

Lourina de Voogd, Zlata Houšková, Ondřej Giňa a 
Marie Mudrová na semináři MKCPro řadu českých knihoven je zdrojem inspirace zahraniční praxe. "Knihovny v multikulturní společnosti mohou hrát zcela specifickou roli," říká ředitelka frankfurtské knihovny Birgit Lotz a dodává: "Nestačí jen plnit regály cizojazyčnou literaturou, knihovny jsou místem, kde člověk může hledat orientaci v novém prostředí." Frankfurtská knihovna otevřela pobočku zaměřující se na přistěhovalce ve čtvrti Gallus, jejíž obyvatele tvoří z více než 50 procent právě cizinci. "Multikulturní knihovna" je však aktuálním tématem pro celou frankfurtskou metropoli, v které imigranti reprezentují celou třetinu obyvatel. Zmíněná pobočka frankfurtské knihovny se zaměřuje na dospělé cizince, kteří nemluví německy coby mateřským jazykem.

Birgit Lotz byla hostem semináře s názvem "Interkulturní dialog v knihovnách", pořádaného Multikulturním centrem Praha (MKC) minulý pátek v malém sále Městské knihovny v Praze. Semináře se zúčastnili knihovníci a knihovnice z více než 40 knihoven v ČR, které s MKC spolupracují na projektu Menšiny do knihoven. Dalším hostem semináře byla Lourina de Voogd, pracovnice Asociace holandských veřejných knihoven, která má na starost knihovnický projekt zaměřený na komunity imigrantů v Holandsku. Jak uvedla, v Holandsku je v současnosti velkým tématem celoživotní vzdělávání. Vzdělávací programy pro dospělé přinášejí velký užitek právě imigrantům, z nichž někteří nemluví dobře holandsky anebo jim v úspěšném začlenění do nové společnosti brání neznalost místního prosředí a poměrů. "Veřejné knihovny mají vysoký potenciál zprostředkovat vzdělání místní (také imigrantské) komunitě", uvedla Lourina de Voogd. Brigite Lotz, Kateřina Březinová a Ondřej
Giňa

Na semináři se nehovořilo pouze o knihovnických službách pro menšiny, ale také obecněji o problematice propagace čtení ve společnosti stále silněji orientované na relaxaci před televizní obrazovkou. Asociace holandských knihoven za tím účelem vyvinula speciální vzdělávací program nazvaný "Joy of Reading" určený pro děti ve věku mezi 3 měsíci a 5 roky. Projekt je koordinován na národní úrovni a má za cíl podpořit čtení mezi rodiči a dětmi. Více o programu lze najít na www.bibliotek.nl

České knihovny

První zkušenosti v této oblasti získávají také knihovny v ČR, a to zejména v regionech s tradičním zastoupením menšin. Kupříkladu knihovna v Karviné obdržela v roce 2000 prestižní cenu Evropská veřejná knihovna. Podle Zlaty Houškové z Národní knihovny se tak stalo také díky tomu, že prokázala ochotu vyjít vstříc rozličným kulturním a etnickým potřebám své komunity. Pozoruhodná je v tomto ohledu i činnost knihovny v Chebu, kde žije početná vietnamská, ale i čínská a mongolská komunita: již třetím rokem se knihovna věnuje nejen doplňování knih v jazycích menšin a jejich překladů, ale nabízí uživatelům i speciální internetové služby a vernisáže knih nebo přednášky, přibližující kulturu a život tamních komunit.

Rozmanitost do knihoven
Specifická role knihoven a jejich potenciál při prosazování kulturní rozmanitosti je jeden z důvodů, proč se na tyto instituce zaměřila i část vládní Kampaně proti rasismu, realizovaná Multikulturním centrem Praha. V jejím rámci obdrželo vloni pět set knihoven v celé ČR kvalitní tituly zaměřené na cizince a menšiny. Smyslem těchto aktivit je společně dosáhnout toho, aby se knihovny staly místem pro setkávání a poznávání nejen knih, ale i skutečných lidí různých kultur, vyznání, barvy pleti a jazyka.

Hana Žáková, Andrea Semancová
Multikulturní centrum Praha


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz