Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Řekněte poslancům, co si myslíte o jejich návrzích

24. 10. 2003 - PRAHA [Econnect]

Zelený kruh a Ekologický právní servis vyzývají všechny aktivní občany, nevládní organizace ze všech oblastí a zástupce místních samospráv, aby podpořili Prohlášení k pokusům poslanců omezit účast veřejnosti na rozhodování. Svůj souhlas s prohlášením můžete poslat e-mailem nebo faxem na Zelený kruh a předsedům poslaneckých klubů.


Poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Senátorům Senátu Parlamentu České republiky
Vládě České republiky

Prohlášení k pokusům poslanců omezit účast veřejnosti na rozhodování

Opakovaně jsme svědky toho, jak zákonodárci různých stran usilují o omezení účasti veřejnosti na správě veřejných věcí v naší zemi. Nejnovějšími pokusy tohoto typu jsou pozměňovací návrhy, uplatněné poslanci při projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o geneticky modifikovaných organismech, jejichž cílem je omezení nebo přímo zrušení možnosti občanských sdružení účastnit se správních řízení.

Konkrétně se jedná o návrh poslance Ladislava Skopala z ČSSD na vypuštění § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, který účast občanských sdružení umožňuje. Autor druhého návrhu, poslanec Tom Zajíček z ODS, chce dosáhnout toho, aby se občanská sdružení mohla účastnit jen územních řízení. Poslanci Jaroslav Pešán z ODS a Marián Bielesz z US-DEU při projednávání zákona o geneticky modifikovaných organismech předložili pozměňovací návrh, který vylučuje veřejnost z řízení podle tohoto zákona.

Všechny tyto návrhy považujeme za velmi škodlivé. Jsme toho názoru, že možnost občanských sdružení účastnit se širokého okruhu správních řízení tvoří důležitou demokratizační součást našeho právního řádu a je jednou z forem realizace ústavně zaručeného práva občanů na účast na správě veřejných věcí. Podle našich zkušeností občanská sdružení svými postoji ve správních řízeních přispívají k dodržování právních předpisů a působí jako důležitý protikorupční prvek.

Účast občanských sdružení ve správních řízeních považujeme za mimořádně důležitou zejména na místní a regionální úrovni, kde se tímto způsobem aktivní občané stávají partnery pro veřejnou správu a podnikatelský sektor. Ve všech případech, včetně „celostátních“ kauz s nejvýznamnějším dopadem na životní prostředí, se pak jedná o nezbytný a progresivní rys otevřené demokratické společnosti, potenciální korektiv a pojistku proti možným selháním správních úřadů v těchto procesech.

Obáváme se, že vyloučením této formy účasti veřejnosti na rozhodování by se jen prohloubil již tak velmi rozšířený nezájem občanů o veřejné záležitosti.

Proto žádáme poslance, senátory a ministry, aby návrhy na omezení účasti veřejnosti důrazně odmítli.

V Praze dne 24. 10. 2003


Adresy, na které je možné posílat svůj souhlas s Prohlášením

Zelený kruh: zk@ecn.cz, fax: 222 518 319, tel. 222 517 143 (do pondělí 27. 10. do 13.00)

Poslanecký klub ČSSD
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
předseda JUDr. Petr Ibl, iblp@psp.cz
fax: 257 534 995

Poslanecký klub ODS
předseda Ing. Vlastimil Tlustý, tlusty@psp.cz
fax: 257 530 622

Poslanecký klub KSČM
předseda Ing. Pavel Kováčik, kovacik@psp.cz
fax: 257 173 733

Poslanecký klub KDU-ČSL
předseda Ing. Jaromír Talíř, jaromir.talir@kdu.cz
fax: 257 532 219

Poslanecký klub US-DEU
předseda: JUDr. Karel Kühnl, kuhnl@psp.cz
fax: 257 530 705DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz